Vedoucí sociálních služeb – sociální pracovník (Pardubice)

 
Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.  vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí sociálních služeb – sociální pracovník.
 
Nástup: září 2016
Úvazek: 0,5 – 1,0 úvazku v jednosměnném provozu
 
Stručná charakteristika pracovní pozice:
 
Pozice patří do středního managementu organizace. Vedoucí sociálních služeb řídí 5členný tým sociálních pracovníků ve dvou registrovaných sociálních službách. Poskytuje metodickou podporu a kontroluje práci ostatních pracovníků, vede společné porady. Má přehled o ukazatelích ve statistikách a výkaznictví poskytovaných služeb. Podílí se na tvorbě vnitřních předpisů a směrnic.
 
Organizační a řídící práce tvoří cca 0,3 úvazku. Další část, tedy 0,2 – 0,7 úv. (dle domluvy s vybraným uchazečem), představuje přímé poskytování služby zájemcům a uživatelům.
 
Požadujeme:
 • Praxi v oblasti poskytování sociálních služeb v minimální délce 2 roky. Pokud nenaplňujete tuto podmínku, neposílejte nám svou přihlášku, děkujeme za pochopení.
 • Vzdělání a další splněné podmínky potřebné pro výkon práce sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách
 • Psychickou odolnost a vyspělé komunikační dovednosti pro práci s lidmi s duševní chorobou
 • Dovednosti potřebné pro řízení odborného týmu
Výhodou je zkušenost s řídící prací v sociálních službách a/nebo zkušenosti s poskytováním sociálních služeb lidem s duševní nemocí.
 
Nabízíme:
 • Zaměstnání formou pružného pracovního týdne
 • Smysluplné pracovní uplatnění v oblasti poskytování sociálních služeb duševně nemocným lidem
 • Záruku odbornosti a profesionality prováděné práce, interní a externí supervizi
 • Podporu dalšího profesního růstu
 • Tvořivou práci, ve které se nebudete nikdy nudit
 • Adekvátní finanční ohodnocení
 • Služební telefon a notebook
Do výběrového řízení se přihlásíte tím, že zašlete svůj profesní životopis a motivační dopis na výše uvedený e-mail. Zasláním svého životopisu udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. pro účely výběrového řízení.
 
Uzávěrka přihlášek: 15. 8. 2016
Předpokládaný termín osobních pohovorů s vybranými uchazeči: 18. 8. 2016
 
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Retka, 602 277 961, tomas.retka@pdz.cz

e-mail:
web: