Vedoucí sociální pracovník/pracovnice (Liberec)

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucího sociálního pracovníka Centra pro zdravotně postižené v Liberci na plný pracovní úvazek.

Kvalifikační předpoklady:
– způsobilost k právním úkonům
– trestní bezúhonnost
– zdravotní způsobilost
– vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku

Požadavky:
– vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
– dobré komunikační a organizační dovednosti
– odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
– proaktivní přístup
– schopnost pracovat v týmu
– uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
– ochota cestovat (zejména v rámci Libereckého kraje)
– základní orientace v neziskovém sektoru a zkušenosti s přípravou projektů výhodou

Nabízíme:
– zajímavou a zodpovědnou práci
– možnost odborného rozvoje a dalšího vzdělávání

V případě zájmu doručte své nabídky obsahující:
– motivační dopis
– strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

osobně nebo poštou na adresu: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI – Růžodol I, nebo e-mailem na adresu: czplk@volny.cz

Termín pro zasílání nabídek: 7. únor 2014
Pozvaní účastníci výběrového řízení absolvují psychologické testy a ústní pohovor.
Předpokládaný nástup: 1. březen 2014
Případné další informace u p. Leška na tel. 731 653 001
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

Kontaktní osoba: Jaroslav Leško
telefon: 731653001
E-mail: czplk@volny.cz
WWW: http://www.czplk.cz

e-mail: czplk@volny.cz
web: http://www.czplk.cz