Vedoucí sociální pracovník/ce (Semily)

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucího sociálního pracovníka Centra pro zdravotně postižené v Semilech na plný pracovní úvazek.

Kvalifikační předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům
 • trestní bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku

Požadavky:

 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • dobré komunikační a organizační dovednosti
 • odpovědnost, samostatnost a spolehlivost
 • proaktivní přístup
 • schopnost pracovat v týmu
 • uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
 • ochota cestovat (zejména v rámci Libereckého kraje)
 • základní orientace v neziskovém sektoru
 • zkušenosti s přípravou projektů výhodou

Nabízíme:

 • zajímavou a zodpovědnou práci
 • možnost odborného rozvoje a dalšího vzdělávání

V případě zájmu doručte své nabídky obsahující:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

poštou na adresu:

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. 
Zahradní 415/10
460 01 Liberec XI – Růžodol I
nebo e-mailem na adresu: czplk@volny.cz

Termín pro zasílání nabídek: 30.11.2013

Pozvaní účastníci výběrového řízení absolvují psychologické testy a ústní pohovor.

Předpokládaný nástup: prosinec 2013

Případné další informace u p. Leška na tel. 731 653 001

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

e-mail: czplk@volny.cz
web: http://www.czplk.cz/