Sociální pracovník/pracovnice (Semily)

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice sociálního pracovníka/sociální pracovnice.
 
Druh práce: sociální pracovník
Místo výkonu práce: Semily a okolí
Pracovní úvazek: plný
 
Kvalifikační předpoklady:
• způsobilost k právním úkonům
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti, nejlépe dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 
Požadavky:
• komunikativnost a schopnost empatie
• odpovědnost, spolehlivost, vstřícnost a časová flexibilita
• psychická odolnost
• schopnost pracovat v týmu
• uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
• ochota cestovat (zejména v rámci Libereckého kraje)
 
Nabízíme:
• zajímavou a zodpovědnou práci
• možnost odborného rozvoje a dalšího vzdělávání
• odpovídající mzdové ohodnocení
 
V případě zájmu doručte své nabídky obsahující:
• motivační dopis
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání poštou na adresu: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI – Růžodol I nebo e-mailem na adresu: czplk@volny.cz
 
Termín pro zasílání nabídek: 20. 4. 2014 Pozvaní účastníci výběrového řízení absolvují psychologické testy a ústní pohovor.
 
Předpokládaný nástup: květen 2014
Případné další informace u p. Leška na tel. 731 653 001
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

e-mail: czplk@volny.cz
web: http://www.czplk.cz/