Vedoucí sociálních pracovnic (Ostrava)

 
Dětské centrum Domeček vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí sociálních pracovnic.
 
Pořadavky na uchazeče:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službých ve znění pozdějších předpisů, popřípadě ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru zdravotně-sociální pracovník podle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • orientace v zákonech: č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, č.89/2012 Sb., občanský zákoník, č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, č.372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, č.108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zkušenosti se zpracováváním standnardů SPO, zkušenosti s projekty
 • zkušenosti s metodickou a koncepční činností
 • komunikativní dovednosti, organizační dovednosti
 • ochota k dalšímu vzdělávání
 • flexibilita
 • morální a občanská bezúhonnost
 • trestní bezúhonnost
 • znalost práce na PC
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 • strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou, telefonem, emailem
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji v rámci výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Předpokládaný termín nástupu: od 1.3.2017, případně dle domluvy
 
Způsob podání přihlášky:
 
Přihlásku je nutno zaslat nebo osboně doručit do 20.1.2017 (rozhoduje datum podacího razítra) na adresu:
 
Dětské centrum Domeček, Jedličkova 5, Ostrava-Zábřeh, 700 44
Obálku označte: “NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ”
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit a to bez udání důvodů.
 
Kontaktní osoba pro případné informace:
 
Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvkové organizace, tel: 595 705 321, e-mail: jana.schikorova@ddpd3.cz.

e-mail: jana.schikorova@ddpd3.cz
web: