“Referent sociálních věcí” Ostrava – Pustkovec

Tajemník úřadu městského obvodu Pustkovec vyhlašuje dle ustanovení § 7 odst. (3) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (v platném znění), výběrové řízení na obsazení pracovního místa “Referent sociálních věcí”.
 
 Stručný popis pracovních činností (pracovní náplň):

Zajišťování odborných a specializovaných agend sociální prevence. Posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu, stanovení finanční a věcné pomoci, vystupování u soudních jednání a spolupráce s orgány a institucemi.

Sociálně-výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami, prevence negativních jevů. Výkon činnosti sociálního kurátora. Práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.

Komplexní výkon agendy péče o staré občany nebo osoby se zdravotním postižením.

Sociálně-právní ochrana dětí.

 

Pracovní poměr na dobu neurčitou, s nástupem od 1. 1. 2013

Ttýdenní pracovní doba: 20 hodin (tzv.„poloviční“ úvazek)

Úřad městského obvodu Pustkovec
Pustkovecká 64/47
Pustkovec
70800 Ostrava 8

Lhůta pro podání přihlášky: Do 10. prosince 2012

Oznámení o výběrovém řízení

Vzor přihlášky

Převzato z: http://www.ostrava-pustkovec.cz

e-mail: tajemnik@ostrava-pustkovec.cz
web: