Veřejná opatrovnice / Veřejný opatrovník (Praha)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, veřejná opatrovnice / veřejný opatrovník

Platové zařazení : Platový tarif v 10. platové třídě je stanoven ve výši od 21 260 do 31 240 Kč a bude určen dle délky praxe, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240 Kč 1/.

Bližší informace : https://www.praha6.cz/tabule/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-verejna-opatrovniceverejny-opatrovnik-2020-05-05?archiv=

e-mail: hbustova@praha6.cz
web: https://www.praha6.cz/tabule/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-verejna-opatrovniceverejny-opatrovnik-2020-05-05?archiv=