Veřejný opatrovník (Praha)

Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje dne 17. 7. 2019 v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení na obsazení pracovního místa VEŘEJNÝ OPATROVNÍK v odboru sociální péče místo výkonu práce: Praha.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platová třída: 9 (dle NV č. 263/2018 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách a správě)

Druh práce: výkon veřejného opatrovnictví, zajišťování odborných a specializovaných agend veřejného opatrovníka

Požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou – dosažení 18 let věku
 • občan ČR – nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • svéprávnost
 • bezúhonnost
 • schopnost jednat s lidmi, empatie

Výhodou:

 • praxe v obdobné pozici
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku veřejného opatrovnictví

Benefity:

 • zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
 • přátelský kolektiv
 • příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí – přímo na stanici metra B „Hůrka“
 • 5 týdnů dovolené – 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days) – možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
 • školení
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • příspěvky při životních a pracovních výročích
 • příspěvek na dětskou rekreaci
 • možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Přihláška musí obsahovat: – jméno, příjmení, titul – datum a místo narození – státní příslušnost – adresa trvalého pobytu – číslo občanského průkazu – telefonický kontakt – datum a podpis K přihlášce je nutno připojit: – strukturovaný profesní životopis – doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii) – výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii) – popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení– OSP veřejný opatrovník“ doručte nejpozději do 2. 8. 2019 na adresu: Úřad městské části Praha 13 Odbor-kancelář tajemníka Ing. Jaroslav Mareš Sluneční nám. 2580/13 158 00 Praha 5 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

e-mail: moravcovaj@praha13.cz
web: https://www.praha13.cz/Oznameni-o-vyberovem-rizeni-odbor-socialni-pece-verejny-opatrovnik-10.html