Agentura pro sociální začleňování ukončila s městem Most spolupráci

Most, 31. 3. 2020 – Agentura pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR odstoupila k 25. března 2020 od další spolupráce se statutárním městem Most v rámci memoranda tzv. koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Hlavním důvodem pro ukončení spolupráce je záměr města vystavit modulové bydlení v sociálně vyloučené lokalitě Chanov.

Město Most spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování od roku 2008. Spolupráce byla po dobu několika let v režimu vzdálené podpory. V lednu 2016 podpisem Memoranda o spolupráci došlo k obnovení její aktivní fáze. Vytvořily se dva strategické dokumenty města: Strategický plán sociálního začleňování statutárního města Mostu na období 2017-2019 a Místní plán inkluze statutárního města Mostu na období 2017-2019, který podrobněji rozpracovává oblast inkluzivního vzdělávání. Na základě těchto dokumentů město Most a neziskové organizace působící ve městě mohly čerpat dotace z evropských operačních programů v celkové výši 133 milionů Kč.

Bude ohrožená realizace projektů financovaných z Operačního programu Vývoj, věda a vzdělávání?

„Realizace projektů vytvořených v rámci výše uvedené spolupráce jejím ukončením se neohrozí, až na výjimku tří projektu financovaných z Operačního programu Vývoj, věda a vzdělávání v souhrnné hodnotě 43 781 402 Kč. Jde o projekty, které zatím byly ve fázi hodnocení tudíž nedošlo k zahájení jejich realizace,“ vysvětluje náměstkyně primátora Markéta Stará.

V případě projektu “Prevence školního neúspěchu ZŠ v Mostě“ se jednalo o projekt, do kterého by měly být zapojeny místní základní školy, jejichž zřizovatelem je město Most. V rámci projektu počítaly základní školy s personálním posílením, vybavením škol, úhradou vzdělávacích aktivit aj. „Tyto peníze budou v nejbližším období školám chybět. Samozřejmě i aktivity ostatních projektů nemáme čím nahradit a v procesu soc. začleňování o jejich přínos jednoznačně přijdeme,“ upřesňuje náměstkyně. Problém spočívá v tom, že uvedené projekty by se měly financovat v rámci výzvy 075, kde je podmínkou, že spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování musí být platná nejen v okamžiku podání projektové žádosti, ale po celou dobu trvání projektu. U ostatních výzev, ze kterých město Most čerpá, tato podmínka není.

 

Bc. Klára Vydrová,
referentka Statutárního města Most