Australská vládní agentura zprostředkuje spolupráci vysokých škol

Australská vládní agentura Australian Trade and Investment Commission (Austrade) si dovoluje členům Asociace vzdělavatelů v sociální práci nabídnout zprostředkování spolupráce s australskými vysokými školami. Jedná se zejména o oblast výměny postgraduálních studentů a výzkumů v sociální práci, resp. v péči o seniory.

Financování takové kooperace závisí na vzájemné dohodě obou budoucích partnerů. Řada českých vysokých škol má již podepsaná memoranda o vzájemné spolupráci s australskými univerzitami.

Hlavní role australské vládní agentury Austrade spočívá zejména v podpoře dovozu zboží a služeb z Austrálie, v obousměrné podpoře investic a v propagaci australského školství jako zdroje kvalitního vzdělávání a partnera pro vzájemnou spolupráci ve školství, vědě a výzkumu. Aktivity pražské kanceláře zahrnují 18 států střední Evropy od Pobaltí po Balkán.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

PhDr. Zdenka Kotalová,
Business Development Manager
 
Australian Trade and Investment Commission, Střední Evropa
Klimentská 10, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 729 273 | Mobil: +420 721 803 133