Armáda spásy pomáhá seniorům důstojně žít

Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů chce Armáda spásy připomenout svou kampaň Z ulice do Přístavu, která podporuje seniory s nízkými příjmy, a to i z řad lidí bez domova. Ti mohou využívat služeb Domovů Přístav, které jako jediná organizace v České republice provozuje Armáda spásy. Domovy Přístav poskytují bezpečné místo pro důstojný život a svým uživatelům minimalizují riziko sociálního propadu, zhoršení zdravotního stavu a klienti mají zajištěn i kontakt s institucemi, úřady a potřebnými lékaři.

„Zhruba 25 % lidí bez domova potřebuje využívat nějakou službu sociální péče. Mezi lidmi bez domova je navíc zastoupeno stále více seniorů, kteří se do standardních domovů pro seniory nedostanou, ale potřebují péči druhé osoby, a tak jako každý jiný v jejich situaci důstojně žít,“ říká Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Přestože jsou Domovy Přístav zapotřebí v každém kraji, fungují pouze v Praze, Šumperku, Frýdku-Místku a na dvou místech v Ostravě. Právě Domov Přístav v Ostravě oslavil třicetileté výročí. „Za celkovou dobu existence prošlo naším Domovem Přístav přibližně 1100 klientů,“ sděluje ředitelka obou ostravských Přístavů Jana Plačková a doplňuje: „Klientela v Přístavu se však v průběhu let měnila. Když jsme v 90. letech začínali, šlo o tzv. respitní péči – odlehčení rodinám, které se starají o své seniory. Se vznikem zákona o sociálních službách, jsme se stali domovem se zvláštním režimem, který bývalý ředitel pojmenoval PŘÍSTAV. Zjednodušeně řečeno jsou u nás lidé, kteří měli natolik komplikovaný život, že často přišli o domov. Nyní jsou v seniorském věku, trpí závažnými zdravotními potížemi a potřebují pomoc druhé osoby.“

Pobytové služby Domova Přístav v Ostravě Kunčičkách aktuálně využívá 50 mužů a 35 žen v seniorském věku. Problémy, se kterými zápolí, bývají stejně různorodé jako jejich vlastní osudy. Po zdravotní stránce to jsou nejčastěji onemocnění cukrovky, nádorová onemocnění, dysfunkce orgánů (a z toho vyplývající komplikace) či onemocnění pohybového ústrojí. Co se týče psychických onemocnění, nejčastěji to jsou obtíže plynoucí z poruch osobnosti, schizofrenií, neuróz, depresí, v neposlední řadě také nejrůznějších druhů stařecké demence a jejich stádií. Ve většině případů je trápí více zdravotních i psychických potíží najednou, a tato kombinace do určité míry snižuje jejich soběstačnost v péči o vlastní osobu a své nejbližší prostředí.

„Cílem naší služby je stabilizace sociálního, psychického i zdravotního stavu uživatele, a pokud je to možné, tak i jeho zlepšení. Naše služba Domovy Přístav poskytuje přístřeší, jídlo, lékařskou péči, naději a na konci i důstojný odchod z tohoto, pro ně tak často neveselého světa. V Přístavu tito lidé nacházejí oázu klidu a bezpečí, místo, kde mohou cítit, že nejsou na světě úplně opuštěni,“ dodává Jana Plačková, ředitelka Domovů Přístav Ostrava Kunčičky a Ostrava Zukalova.

Domov Přístav v Praze funguje dva roky a za tu dobu bylo přijato 58 osob. Nyní v něm žije 9 žen a 32 mužů. „Všichni současní uživatelé mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby v základních úkonech péče o vlastní osobu,“ komentuje Tomáš Ficek, vedoucí Domova Přístav v Praze.

Cílovou skupinou jsou osoby bez domova s chronickým duševním onemocněním, demencí či poškozeným zdravím v důsledku užívání návykových látek, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Zájemci jsou převážně z nemocnic (běžných i psychiatrických) a léčeben dlouhodobě nemocných, nemalou část také tvoří klienti krizových hostelů v Praze.

Cílem Domova Přístav je poskytnout ubytování a smysl v životě člověka. I proto je v nich široká škála vzdělávacích, volnočasových a aktivizačních programů (soutěžní kvízy, přednášky na různá témata – zdravý životní styl, prevence nesoběstačnosti apod.), ale také návštěvy zvířecích kamarádů či tematická odpoledne (Vánoce, Olympiáda, Masopust…).

Kampaň Z ulice do Přístavu

Ne všichni jedinci mají předpoklady a schopnosti obstát v tomto světě. Společnost se žene neustále
dopředu a zaměřuje se čím dál více na materiální zabezpečení a méně na vztahy. Co asi prožívají lidé
bez domova, když se k pobytu na ulici přidá pokročilé stáří, či vážná nemoc? Konec těchto lidí bývá
bohužel často velmi neutěšený, čemuž se snažíme zabránit. Proto fungují Domovy Přístav, které
považujeme za jednu z našich nejlepších služeb, která ale stojí nemalé peníze.

Cílem kampaně je upozornit veřejnost na tuto problematiku a získat podporu. Pomoci a dočíst se více můžete zde: https://armadaspasy.cz/zulicedopristavu/

Příběh klienta

„Pan J. P. se stal naším klientem v srpnu 2021. Jednalo se o uživatele vyššího věku se začínající
demencí, který měl dlouholetou absenci rodinných kontaktů. Pan J. P. má silný vztah k Jihomoravskému kraji, odkud pochází a kde dříve žil se svou rodinou. Jeho velkým přáním bylo navázat kontakt s bratry, s dcerou a svou vnučkou,“ popisuje příběh Jitka Hrubešová, vedoucí přímé práce v Domově Přístav v Praze.

Ve spolupráci se sociální pracovnicí, úřady, a i díky sociálním sítím, se podařilo rodinu vyhledat a
následně ji kontaktovat.

„Úspěchem celého snažení bylo, že se podařilo po více jak dvou letech domluvit výlet pana J. P. do Brna, za doprovodu své klíčové sociální pracovnice. Tam se náš klient setkal s dcerou a rodinou. Pan J.P. byl ze setkání po letech nadšený, zvláště pak z toho, že se domluvili na dalším rodinném střetnutí, které tentokrát proběhne v Praze v adventním čase,“ dodává závěrem Jitka Hrubešová.

Tisková zpráva převzata od:

Mgr. Tereza Melišová
Komunikace a PR
734 852 239
tereza.melisova@armadaspasy.cz