Byty pro lidi z Ukrajiny

Armáda spásy již řadu let poskytuje sociální bydlení. To je určeno jednotlivcům i rodinám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo u nich již ke ztrátě bydlení došlo. V této oblasti má tedy Armáda spásy rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti, proto nyní poskytne sociální bydlení uprchlíkům z Ukrajiny.

„V tuto chvíli máme zajištěno minimálně 250 bytových jednotek, a to dokonce včetně návaznosti na zaměstnavatele,“ říká Marcela Stryjová, ředitelka sociální služby Prevence bezdomovectví v Ostravě.

„Předběžně jsme dohodnuti s Magistrátem města Brna poskytnout terénní práci v 25 bytech, kde budou ubytovávat uprchlíky z Ukrajiny. Na sociálním začleňování se budou podílet kombinované týmy, ve kterých bude sociální pracovník, zdravotník, dobrovolník a tlumočník. Armáda spásy má Brně k dispozici dva byty, ve kterých budeme ubytovávat rodiny s dětmi a řešíme další prostory. V případě potřeby také poskytneme rodinám pastorační práci,“ doplňuje Ivana Kudělová, ředitelka Centra sociálních služeb Staňkova v Brně.

O možnostech pomoci jedná Armáda spásy i s dalšími městy v České republice.

Kromě podpory v podobě sociálního bydlení vypravila Armáda spásy také zásilku hmotné pomoci přímo na ukrajinské hranice. Ta obsahovala běžné věci, jako jsou potraviny, oblečení, spacáky a další, ale také mobilní nabíjecí stanice na hraniční přechody nebo speciální civilní oděv pro ukrajinské lékaře, kteří se ve vojenském oblečení stávají terčem ruských jednotek.

Finanční pomoc směřuje také do naší sesterské organizace Armáda spásy Ukrajina přímo na místo, na nákup základního vybavení, jako je jídlo, nápoje, oblečení a další potřebné věci. Naši činnost koordinujeme jak s Armádou spásy Ukrajina, tak s mezinárodním humanitárním týmem Armáda spásy International.

Armáda spásy v České republice není specializována na humanitární činnost. Je především poskytovatelem profesionálních sociálních služeb a duchovní péče.

„Veškerou činnost, kterou Armáda spásy v rámci pomoci lidem z Ukrajiny poskytuje a bude poskytovat, podřizujeme tomu, abychom v žádném případě neohrozili systém služeb potřebným v České republice. Nejsme zastánci živelné pomoci, proto se soustředíme na dobrou komunikaci s městy a krizovými asistenčními centry v jednotlivých městech a regionech, aby naše pomoc byla opravdu efektivní,“ dodává závěrem Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy v České republice.

Pokud se i Vy chcete zapojit do pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině, podpořte Armádu spásy na: https://www.darujme.cz/projekt/1205953.

Tereza Melišová,
komunikace a PR