Zeď v Matiční po 20 letech

Katedra sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně dne 10.4. 2019 hostila na půdě univerzitního kampusu připomínkový seminář k událostem před dvaceti lety v ulici Matiční, kde se sešli odborníci, pamětníci a studenti. Seminář představoval průběžné výsledky studentského výzkumu zaměřeného na reflexi historie, ale také aktuální kontext. „Nestavme další zdi, i kdyby jen symbolické, “ tak shrnuje poselství celé akce organizátorka Tereza Hajdúová.

První část semináře byla zaměřena na lidská práva a jejich roli v událostech kolem Matiční ulice v roce 1999. Obecný rámec představil Imrich Vašečka (Masarykova univerzita), který akcentoval fenomén sociálního vyloučení jako porušování lidských práv samo o sobě. Panelovou diskusi o roli lidských práv v současné společnosti i tehdejším dění vedl Petr Brnula (UJEP) s lidskoprávním aktivistou Kumarem Vishwanathanem a právničkou Lenkou Marečkovou.

Blok zaměřený na vývoj regionu uvedl Miroslav Kopáček z katedry Regionálního rozvoje UJEP a z historického hlediska doplnil Vladimírem Kaiser, bývalým ředitelem archivu v Ústí nad Labem. Studenti bakalářského programu sociální práce zdokumentovali posluchačům vývoj tématu sociálního vyloučení v kontextu komunálních voleb v Ústí nad Labem.

V následujícím bloku byla pozornost nejprve zaměřena zejména na studentské práce s tematikou prostorové segregace v Ústí nad Labem a možnostmi komunitního plánování města. Největší pozornost posluchačů a diskutujících vzbudila panelová diskuse, vedená Ladislavem Touškem (ZČU). Politici byli reprezentování místostarostou Tomášem Vlachem a předsedkyní sociálně zdravotní komise Lenkou Jaremovou, další aktéři koordinátorem pro romské záležitosti Štefanem Lukáčem a vedoucí sociálního odboru v Ústí nad Labem Ivanou Šťastnou. V tomto bloku zazněly některé odpovědi na aktuální otázky, například bezdoplatkové zóny v Ústí nad Labem, ale také vize do budoucnosti.

V závěru celého dne výzkumnický tým (Jitka Laštovková, Jan Vašat, Peter Brnula, Alexandra Petrů a Tereza Hajdúová) představil průběžné výsledky svého výzkumu, zaměřeného na dnešní pohled aktérů zapojených v době před 20 lety. V závěrečné diskusi se objevila doporučení k dalšímu výzkumnému zaměření, ale také zamyšlení nad tím, že studenti sociální práce často nejsou seznámeni s lidskými právy a neumějí s nimi v praxi pracovat. Vzešlo také několik návrhů na spolupráci. Pro účastníky semináře, kterých se sešlo téměř 50, pak bylo připraveno promítání dokumentu Na divokém severu s tematikou sociálních nepokojů ve Šluknovském výběžku.

 

Tereza Hajdúová,

Katedra sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně