Gruzie míří k modernímu systému zdravotnictví. Stojí za ním Češi.

Gruzínské zdravotnictví se potýká s řadou výzev. Dostupnost kvalitní zdravotní péče je především ve venkovských oblastech komplikovaná. Charita Česká republika ve spolupráci s gruzínským Ministerstvem zdravotnictví zavádí moderní zdravotnický IT systém, který povede ke zvýšení kvality a standardizaci primární péče. Tento nově zaváděný registr prošel zatěžkávací zkouškou v době pandemie. Díky němu se podařilo efektivně zvládnout organizaci očkování.

„Charita Česká republika se s podporou České rozvojové agentury věnuje rozvoji gruzínského zdravotnictví už několik let,“ vysvětluje vedoucí mise Charity Česká republika v Gruzii Jan Blinka. „Využití komplexních IT řešení představuje jeden z dalších významných kroků k tomu, aby bylo možné monitorovat kvalitu poskytovaných služeb a standardizovalo se a usnadnilo poskytování zdravotní péče v zemi. To má pochopitelně obrovský pozitivní dopad na pacienty,“ dodává.

Jednotný elektronický informační systém umožní nejen sledování kvality primární péče, ale slouží také jako centrální informační registr pacientů a poskytnuté zdravotní péče a umožňuje sdílení dat s dalšími vládními informačními systémy. Zdravotnická zařízení, která nemají vlastní elektronický registr pacientů, mohou využít tento nově zaváděný informační systém jako databázi svých pacientů a poskytnuté péče.

To se týká především zdravotnických zařízení ve venkovských oblastech, kde je situace stále komplikovaná a řada lékařů neměla ještě donedávna přístup ani k základnímu IT vybavení.

Se zavedením jednotného informačního systému dostávají lékaři a další zdravotnický personál do ruky skvělý nástroj, který jim umožní organizaci péče, sledování zdravotní historie a péče jednotlivých pacientů,“ vysvětluje výhody systému Blinka. „Díky němu mohou také lékaři pro své pacienty rovnou vyžádat vyšetření na jiném, specializovaném pracovišti.“

Moderní IT systémy, které Charita Česká republika v Gruzii zavádí, se uplatnily i během pandemie covid-19. K řízení elektronické fronty na očkování využili Gruzínci právě jednotný informační systém. Integrovaný elektronický laboratorní systém zase umožnil sledovat případy koronaviru a provedená testování.

Charita Česká republika pracuje v Gruzii od roku 2015. Za tu dobu pomohla vytvořit a zavést standardizované léčební postupy a protokoly v oblasti primární péče, podílí se na školení zdravotnického personálu, otevřela screeningové centrum rakoviny či zvýšila dostupnost specializované péče a inklusivního předškolního vzdělávání pro děti s poruchou autistického spektra.

Práce Charity Česká republika v Gruzii by nebyla možná bez finančního přispění organizace UNICEF a České rozvojové agentury.

Lenka Pipková a Jan Blinka,
Charita Česká republika