Inovativní voucherový systém na podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Ulehčení možnosti uplatnění znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce přináší nadační fond Innofund. O jeho založení se zasloužila organizace Centrum pro komunitní práci Severní Morava věnující se podpoře sociálních inovací a začleňování osob z různých cílových skupin na trh práce.

Innofund nadační fond byl založen v roce 2021 s cílem přispět ke zmírnění dopadů strukturální nezaměstnanosti. Vznikl z iniciativy a spolupráce se zahraničními partnery v rámci projektu Interreg Central Europe - SIV (Social Impact Vouchers). Tohoto inovativního projektu se účastní 11 partnerů v 8 zemích střední Evropy, kteří ve své spolupráci těží z transferu inovací, znalostí a zkušeností jednotlivých zemí podporujících integraci znevýhodněných osob.

Hlavní myšlenkou Innofund nadačního fondu je nacházet alternativy a nové cesty pro řešení nezaměstnanosti a také zajištění systémového a udržitelného financování pozitivních změn. Zakládajícími členy jsou odborníci, kteří podporují inovace a mají dlouholeté zkušenosti s podporou uplatnění nezaměstnaných osob na trhu práce.

Innofund nadační fond si klade za cíl zmírňování nezaměstnanosti cílových skupin osob (zejména znevýhodněných skupin obyvatel) formou podpory zahájení jejich podnikání nebo uplatnění na trhu práce a zaváděním sociálních inovací. Hlavním předmětem jeho činnosti je přijímání darů od privátních a veřejných dárců a vyplácení příspěvků beneficientům formou peněžních poukázek. A dále osvětová a vzdělávací činnost a poradenství včetně pořádání akcí zaměřených na podporu sociálních inovací.

Jak to probíhá v praxi

Innofund nadační fond podporuje osoby, které chtějí začít podnikat, najít si práci nebo změnit svou situaci na trhu práce. Spolupracuje však také se zaměstnavateli a realizátory projektů podporujících tvorbu pracovních míst či rozvoj.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné