Jsme konzultanti z praxe. Svými příběhy měníme akademii i praxi sociální práce

Úvod

Rádi bychom vám přiblížili téma zapojování lidí se znevýhodněním do vzdělávání i praxe v oboru sociální práce. O své postřehy se podělí Evžen a Mirka. Oba působí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v týmu konzultantů z praxe. Konzultanti z praxe jsou u nás na fakultě již ustáleným označením lidí/expertů se zkušeností sociálního či zdravotního znevýhodnění. Náš tým se skládá ze 13 expertů se zkušeností a třech podpůrných pracovníků z řad akademiků a studentů. Na fakultě jsme začali působit v roce 2018 jako „inovativní experiment“. V rámci projektu jsme vytvořili skupinu lidí se znevýhodněním a vzdělali se společně v metodě storytellingu v průběhu dvou několikadenních výjezdů. Konzultanti z praxe se pak podle své specializace (například zkušenost s problémovým užíváním drog, s vězením, sexbyznysem, s bezdomovectvím, se zdravotním postižením, s omezením svéprávnosti, s pěstounskou péčí a podobně) na začátku akademického roku „spárovali“ s vyučujícími odpovídajících předmětů (například Sociální práce s rodinou, Sociální práce s lidmi závislými na návykových látkách, Sociální deviace a další). V těchto předmětech pak na základě svého příběhu diskutovali se studenty svůj životní příběh a ukazovali na něm důležité poznatky pro sociální práci. Na konci akademického roku proběhla společná reflexe. Na základě velmi pozitivní zpětné vazby ze strany studentů, vyučujících a zapojených konzultantů jsme se, za podpory vedení fakulty, rozhodli pokračovat. Dnes jsme již ustálenou součástí struktury fakulty. Naši konzultanti na fakultě fungují v rámci pracovně-právního vztahu. Kromě výuky máme za sebou také workshopy pro sociální pracovníky na obcích v rámci zakázky netradičního plánování sociální práce na obcích v Moravskoslezském kraji. Za inspirací jsme vyjeli také za našimi kolegy a kolegyněmi na Univerzitě ve Stirlingu (ve Skotsku), odkud nápad na podobnou skupinu v českém prostředí vznikl. Nezapomínáme ani na vlastní vzdělávání. Snažíme se jednou až dvakrát ročně společně vzdělávat ve storytellingu a podobných inovativních výukových praxích, a dokonce máme za sebou vlastní strategické plánování. Starosti nám tradičně dělá jen financování naší činnosti, proto se snažíme využívat různé projektové příležitosti, ale zvažujeme i crowdfunding.

Jak o naší činnosti smýšlíme, představí za náš tým konzultanti Evžen a Mirka.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné