bezmoc

S témou moci sa stretávam od začiatku mojej profesionálnej praxe, ktorá začala v roku 1993, ešte počas štúdia na vysokej škole. Prvým dilematickým stretom s mocou bol pre mňa psychoterapeutický výcvik v prístupe zameranom na klienta. Samotná rogeriánska terapia je postavená na vzdaní sa moci nad či za klienta.V období môjho tréningu vznikalo i Občianske združenie PRIMA (1998) a etabloval sa prístup Harm Reduction na Slovensku ako taký. Bol to čas, kedy som sa spoznávala, stretávala a začínala spolupracovať s prvými sociálnymi pracovníkmi v mojej profesionálnej praxi. Zároveň som spoznávala spôsob práce s klientmi v ich otvorenom a často prirodzenom prostredí. Dnes stojím pred výzvouZobrazit text

Téma moci a bezmoci při práci s klienty rezonuje v každodenní práci sociálních pracovnic a pracovníků v mnoha oblastech. Ať již při vlastní přímé práci s lidmi, koncepčních a metodických činnostech, v řídících aktech vedoucích nebo v rámci dalšího vzdělávání či při neformálním setkávání po práci. Zajímavý pohled a zahraniční zkušenost s problematikou moci a bezmoci může nabídnout Gabriela Nytra, která během doktorského studia sociální práce na Ostravské univerzitě absolvovala roční pobyt v Komunitě Archa ve Velké Británii. V současné době se věnuje tématu sociální práce s pozůstalými, k němuž se dostala při výkonu dobrovolnických aktivit v paliativní péči, kdy mj. působila jako koordinátorka dobrovolníků v paliativní péči v Dobrovolnickém centruZobrazit text