datový archiv

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA)[1] je jedním z oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. ČSDA funguje jako národní centrum, které zpřístupňuje veřejnosti primární data ze sociálněvědních výzkumů (nejčastěji kvantitativní data z dotazníkových šetření). Jedná se zejména o ty výzkumné projekty, které byly podpořeny z veřejných zdrojů. Primární data jsou dostupná v elektronické verzi v katalogizačním systému NESSTAR[2] a je možné je využívat k další analýze. ČSDA se zaměřuje na katalogizaci nejrůznějších druhů dat, nejen sociologických, jsou mezi nimi i datové soubory, které je možné využít v oblasti sociální práce. Datové soubory mohou sloužit pracovníkům či pracovnicím z praxe – jako zdroje informací o cílových skupinách, se kterými pracují, nebo také těm, kteří dělajíZobrazit text