kriminalita

S témou moci sa stretávam od začiatku mojej profesionálnej praxe, ktorá začala v roku 1993, ešte počas štúdia na vysokej škole. Prvým dilematickým stretom s mocou bol pre mňa psychoterapeutický výcvik v prístupe zameranom na klienta. Samotná rogeriánska terapia je postavená na vzdaní sa moci nad či za klienta.V období môjho tréningu vznikalo i Občianske združenie PRIMA (1998) a etabloval sa prístup Harm Reduction na Slovensku ako taký. Bol to čas, kedy som sa spoznávala, stretávala a začínala spolupracovať s prvými sociálnymi pracovníkmi v mojej profesionálnej praxi. Zároveň som spoznávala spôsob práce s klientmi v ich otvorenom a často prirodzenom prostredí. Dnes stojím pred výzvouZobrazit text

Problematika mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy na Slovensku nie je neznámou témou. Každoročne ukončí ústavnú starostlivosť dovŕšením plnoletosti okolo 300 mladých ľudí. Po mnohých rokoch starostlivosti v zariadení by len málokto predpokladal, že ich hlavným problémom bude práve nepripravenosť na samostatný život v spoločnosti. V optimálnych podmienkach dieťa opúšťa svoju biologickú rodinu v čase, keď je na to pripravené, prípadne je postupný odchod ovplyvňovaný zvládnutím niektorých míľnikov, napr. štúdiom (prebiehajúcim alebo ukončeným), vstupom do pracovného procesu, nadviazaním partnerského vzťahu, rozbiehajúcou sa kariérou, a to všetko sprevádzané subjektívnym pocitom dospelosti.   V krízových situáciách, kedy je dieťa umiestnené do detského domova alebo do iného zariadenia ústavnej starostlivosti z dôvodu zlyhania rodiny,Zobrazit text