posuzování

V článku bych ráda vysvětlila úskalí tradičních přístupů založených na posuzování kompetencí a nastínila výhody mapování potřebné podpory. Pro ilustraci nového přístupu využiji nástroj „Škála míry podpory“. Posun v pojetí pomoci a podpory ohroženým lidem Z praxe je zřejmé, že pomalu, klopotně, ale jistě dochází k posunu směrem od sociálních služeb poskytovaných v nějaké formě institucí k pomoci a podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí. Je to patrné na proměnách služeb pro nejrůznější cílové skupiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje projekt transformace sociálních služeb[1] a reformu psychiatrické péče(Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2013), kraje s progresivnějším vedením dosáhly stavu, kdy nepotřebují kojenecké ústavy(Křižanová & Klusáček, 2018), protože potřebnou péči zvládne systém náhradní rodinnéZobrazit text