prevence pečovatele

O svých zkušenostech hovoříme tentokrát s Evou Procházkovou, zakladatelkou koncepce biografické péče® o seniory v Česku.  Metoda biografické péče je zaměřena na vnímání seniora s celou jeho historií. Životní příběh seniora nám poskytuje daleko více instrumentů do péče o potřeby a přání jedince. Zcela zásadní v BIO-péči® je cílená podpora seniora v orientaci časem, místem, osobou a situací. To se učíme a následně i umíme v multioborovém BIO-týmu. ZÁKLADEM KVALITY PÉČE O SENIORY, JE KVALITA INFORMACÍ SE KTERÝMI TVOŘÍME PLÁNY PÉČE. Pokud nemáme kvalitní informace snižuje se také kvalita individuální podpory seniora. Snažíme se, aby personál uměl zmapovat životní příběh seniora a zde začíná cesta k BIO-péči®. Tvorba biografických knih jeZobrazit text