reintegrace

Centrum sociálních služeb Praha převzalo již ve dvou případech žadatelů o podmíněné propuštění „záruku za dovršení nápravy odsouzeného“. Nyní možná udělá podobný krok u třetího případu. Je sympatické, že záruku převzala pomáhající příspěvková organizace. Ředitel Tomáš Ján svým souhlasem oceňuje práci vedoucí pracoviště resocializačních a reintegračních programů (RRP) Zuzany Stancové i celého týmu, jejich poctivý a autentický přístup ke klientům ve věznicích, odbornou práci zaměřenou na jejich důkladnou přípravu na svobodu a „jiný život“. Pracoviště RRP realizuje již 14 let specifické odborné služby v oblasti postpenitenciární péče, alternativních trestů, specifických sociálních služeb v trestním řízení se stabilní pozicí v oblasti restorativní justice. Jejich klienty jsouZobrazit text