vysokoškolské vzdělání

V roce 2014 byl na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (FSS OU) akreditován a v září 2015 otevřen navazující magisterský studijní obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (dále jen KAD) ve studijním programu Zdravotně sociální péče. Cíleně reaguje na soudobé a budoucí potřeby praxe spojené s řešením přesahů zdravotně sociální oblasti, jako je stárnutí obyvatelstva, zaměstnanost lidí v důsledku změn zdravotního stavu ad. Akreditaci oboru KAD předcházela mimo jiné analýza trhu práce a potřeb zdravotní a sociální politiky v ČR, které jsou explicitně či sekundárně vyjádřeny v různých národních i pracovních dokumentech týkajících se obyvatelstva v souvislosti se zdravím. Příkladem jsou Teze právní úpravy koordinace rehabilitace osob se zdravotnímZobrazit text