zdravotní postižení

Text je určen zejména sociálním pracovníkům, kteří se věnují práci s lidmi s postižením a které zajímá, jak mohou posílit sociální začlenění lidí prostřednictvím budování sítí sociálních vztahů a rozšířením zdrojů podpory mimo profesionální sociální služby, tzv. přirozené podpory. Kde se přirozená podpora vzala a o co jde Koncept přirozené podpory se v sociální práci objevil v návaznosti na úsilí o deinstitucionalizaci a normalizaci podmínek pro život lidí s postižením (Kocman, 2016 a, str. 4). Dnes význam přirozené podpory vyzdvihuje Výbor pro práva osob se zdravotním postižením OSN (dále jen Výbor) ve svých všeobecných komentářích k některým článkům Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen Úmluva)Zobrazit text

ParaCENTRUM Fenix je nezisková organizace, která od roku 2004 pomáhá lidem po úrazu míchy. Naším cílem je, aby každý, kdo utrpěl úraz, mohl žít co možná nejvíce podle svých představ a byl co možná nejméně závislý na pomoci okolí. Našimi klienty jsou především lidé na vozíku. Bezprostředně po úrazu naráží člověk na problémy, s nimiž se zpravidla sám nedokáže vypořádat. Kromě psychické újmy se musí potýkat s řadou nových situací. Náhle musí řešit, kde bude bydlet, jak si správně vybrat kompenzační pomůcky, musí se na někoho obrátit ohledně pomoci s úřady, nezřídka řeší právní záležitosti, které s úrazem souvisí. V neposlední řadě se pak obvykle musí vzdát dosavadní práce aZobrazit text