participace

Článek se zaměřuje na zkušenost s participací v oblasti sociální práce s lidmi, kteří užívají drogy, pohledem lidí s vlastní zkušeností a expertů. Cílem je zodpovědět otázku: Jaká je zkušenost s participací u různých aktérů programů, které zapojují/zaměstnávají lidi se zkušeností s užíváním drog? Zobrazit text

Cílem textu bylo identifikovat a analyzovat chápání cílů komunitní práce a faktorů ovlivňujících její výkon z perspektivy komunitních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách. Pozornost byla věnována tomu, které faktory účastníci výzkumu interpretují jako faktory přispívající k úspěšnosti a které jako bránící úspěšnosti komunitní práce.Zobrazit text

Předkládaný text odpovídá na výzkumnou otázku: „Jaké přínosy a limity má participace expertů ve výuce sociální práce na vybrané vysoké škole z pohledu všech zúčastněných?“ Autorky v něm vycházejí ze své zkušenosti se zapojením lidí, kteří mají zkušenost s užíváním drog a využívali služby sociální práce, do vysokoškolské výuky.Zobrazit text