Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2020

Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2020 navazuje na odborníky respektovanou zprávu téhož názvu za rok 2018 [1], která byla prvním dokumentem za uplynulých 30 let, který ukázal detailní data o stavu závažné bytové nouze v České republice dle regionů a jednotlivých kategorií ETHOS [2].

Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2020 má za úkol aktualizovat data o počtu osob ohrožených bytovou nouzí v ČR, analyzovat trendy v oblasti bezdomovectví a sjednotit definice a propočty mezi klíčovými institucemi a nezávislými experty z oblasti sociálního bydlení a sociální práce. Sběrem podrobných a aktuálních údajů o bytové nouzi bude vytvořen relevantní základ pro takovou politiku, která by data využívala a na jejich základě přinášela návrhy a systémová řešení směřující ke snižování bytové nouze v ČR. Cílem aktivit Platformy pro sociální bydlení a jejích partnerů [3], kteří se podílí na této zprávě, je podpořit iniciativy ke schválení zákona o podpoře v bydlení / zákona o sociálním bydlení v ČR. 

Zpráva bude výsledkem pěti měsíců (září 2020 až únor 2021) intenzivního sběru a analyzování dat z dávkových systémů, dat získaných od desítek obcí na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, údajů o tisících klientů největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR (Charita ČR, Romodrom, Člověk v tísni a další) a dat z pořadníků žadatelů o sociální byt v Praze, Brně a Ostravě a sčítání domácností bez domova v Jihlavě.

Velké množství podkladů nám umožňuje vypočítat unikátní koeficienty, díky kterým můžeme realisticky odhadnout počet lidí v závažné bytové nouzi v jednotlivých obcích ČR. Vznikne tak celistvý obraz bytové nouze v Česku.

Finální verzi Zprávy představíme v dubnu 2021. 

Kategorie bytové nouze

Pro účely zprávy byly definovány tyto kategorie bytové nouze:

 1. Azylové domy
 2. Ubytovny
 3. Funkčně nevyhovující bydlení (jak v bytech, tak chatách, prostorech neurčených k bydlení jako garáže ad.)*
 4. Přelidněné bydlení (na osobu připadá méně než 8 m²)
 5. Nejisté bydlení (bez právního titulu, výpověď z nájmu, lidé přebývající u příbuzných či známých)
 6. Bez přístřeší (včetně osob přespávajících v noclehárnách)

* Bydlení je funkčně nevyhovující, pokud platí alespoň 1 z těchto tvrzení: 

 1. V bytě/příbytku není dostupná tekoucí voda.
 2. V bytě/příbytku není dostupná teplá voda.
 3. V bytě/příbytku není dostupná elektřina.
 4. V bytě/příbytku není dostupný záchod.
 5. V bytě/příbytku není dostupná koupelna/sprcha.
 6. V bytě/příbytku není dostupná kuchyň / kuchyňský kout s dřezem.
 7. V chladných dnech je v bytě/příbytku zima, ale domácnost nemá možnost si zatopit.
 8. Okna nebo vstupní dveře do bytu/příbytku díky silnému a trvalému poškození již neplní svou funkci, případně zcela chybí.
 9. V obývaném prostoru je silně rozšířená plíseň, což má negativní dopady na zdraví obyvatel (např. respirační onemocnění). Plísně se vyskytují z důvodu celoroční vlhkosti (nejde o plísně v zimním období způsobené nevhodným užíváním bytu, např. přelidněním bytu a nedostatečným větráním).
 10. Statika/konstrukce domu je natolik narušená, že výrazně omezuje či ohrožuje obyvatele bytů (např. rozpadající se střecha či rozpadající se schodiště na chodbě).

Pro všechny výše uvedené kategorie bytové nouze zpráva cílí na získání těchto údajů:

 1. Celkový počet domácností
 2. Počet rodin s dětmi do 18 let
 3. Počet bezdětných domácností
 4. Počet domácností seniorů nad 65 let
 5. Celkový počet osob v domácnostech
 6. Počet dětí v domácnostech

Výstupem budou údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP).

V článku byl představen proces tvorby Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2020. S výsledky a detailním postupem zjištění dat osob v bytové nouzi pro jednotlivé kategorie bytové nouze čtenáře seznámíme po finalizaci Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2020 (květen/červen 2021).

Milan Greineder,
regionální poradce
a
 Jan Klusáček,
analytik Platforma pro sociální bydlení, z. s.


[1] Dostupná na: https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2019/04/Zpr%C3%A1va-o-vylou%C4%8Den%C3%AD-z-bydlen%C3%AD-za-rok-2018.pdf

[2] Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018 ‒ odkazy na mediální výstupy:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bytova-nouze-byty-bezdomovci-socialni-bydleni-ubytovny_1906120600_jab https://video.aktualne.cz/dvtv/z-dvaceti-tisic-deti-mozna-budou-bezdomovci-uz-nemuzeme-zavi/r~b71c8ee65ae411e98aa4ac1f6b220ee8/

[3] MPSV, VÚPSV, Agentura pro sociální začleňování, Charita ČR, Lumos, Romodrom a další.