„Díky dobrovolnictví se držím nohama na zemi.“

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách jsou profesionálním zdrojem pomoci a podpory klientům v obtížných životních situacích, avšak nejsou jedinými osobami, které se v sociální oblasti angažují. V NZDM Modrý pomeranč věnují svůj čas a přítomnost klientům taktéž dobrovolníci, kteří představují pravidelný a spolehlivý zdroj pomoci, jež je k nezaplacení.

Dobrovolníci jsou ve společnosti od nepaměti. Jsou to neobyčejní lidé, kteří mají chuť pomáhat, zajímají se o dění kolem sebe a nezištně přispívají k rozvoji lidské solidarity, což je v době rozšiřující se xenofobie a nenávisti nedocenitelné. Za svou práci nejsou finančně ohodnoceni, avšak vynaložená energie se jim navrací v podobě získaných zkušeností, kontaktů, nových přátelství, možností odborně se vzdělávat, účastnit se podpůrných týmových setkání či akcí pořádaných organizací. Mnozí se skrze dobrovolnictví osobnostně rozvíjejí a seberealizují, jiní to dělají pro pocit užitečnosti a sounáležitosti.

„Dobrovolnictví je pro mě něco naprosto běžného. Do dobrovolníka jsem v podstatě vyrostla. Věnuji se mu v různých podobách již několik let, odpočinu si od svých běžných starostí, rozšiřuji si obzory, čerpám pozitivní energii, a protože pracuji s dětmi, připomínám si jaké to je, být dítětem. Dělá mi radost, že mohu přiložit ruku k dílu a téměř okamžitě vidět výsledek v podobě úsměvu dítěte, dokončeného výrobku či splněného domácího úkolu, který se ještě před chvílí zdál neřešitelný. Dobrovolnictví v této službě propichuje moji sociální bublinu, dovoluje mi získat nový pohled a vnímat svět v širších souvislostech. Díky němu se držím nohama na zemi a neztrácím kontakt s realitou všedního dne“ sděluje dobrovolnice NZDM Modrý pomeranč Salinger, z.s.

Tato organizace spolupracuje s dobrovolníky prostřednictvím dobrovolnického centra Diecézní katolické charity Hradce Králové již několik let. Dobrovolnictví v Modrém pomeranči má různé podoby od pomoci na jednorázových akcích, přes nepřímou administrativní práci až po pravidelnou a dlouhodobou spolupráci v přímé interakci s klienty. Dobrovolníci v NZDM jsou nejčastěji studenti středních či vysokých škol, kteří jsou motivováni pro práci s dětmi. Chtějí s nimi prožívat každodenní starosti a radosti, pomáhat jim s učením nebo se smysluplným trávením volného času. Velmi si ceníme nadšení a energie, se kterou k našim klientům i celému středisku dobrovolníci přistupují a věříme, že dobrovolníků bude stále více, protože jsme přesvědčeni, že každý člověk má co nabídnout druhým.

Radka Volejníková,
vedoucí střediska NZDM Modrý pomeranč,
Salinger, z.s

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku 7 – 21 let, kteří nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas nebo se nacházejí v situaci, se kterou si nevědí rady a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Služby jsou poskytovány v Hradci Králové za účelem posílení samostatnosti a schopnosti zapojit se do běžného života.