Dny dobrovolnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci aneb Vyzkoušejte si dobrovolnictví na vlastní kůži!

V několika vybraných organizacích v Olomouci si dobrovolnictví na vlastní kůži při jednorázové příležitosti zkusilo přes sedmdesát studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci. Do nultého ročníku akce, kterou pořádala Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty, se zapojilo několik významných partnerů a charakter akce tak dosáhl celouniverzitního přesahu. Součástí třídenního programu bylo i vědecké sympozium, odborný seminář a diskuse k záměru vytvořit v Olomouci první Univerzitní dobrovolnické centrum v České republice.

Studenti načerpali nové zkušenosti a vyzkoušeli si dobrovolnictví v olomouckých neziskových organizacích, které pro ně vytvořily jednorázové dobrovolnické příležitosti. Pro nultý ročník Dní dobrovolnictví na Univerzitě Palackého oslovili organizátoři zavedené instituce, které dlouhodobě pracují v sociálních službách, ty pro zájemce nabídly 140 dobrovolnických míst. Ve své organizaci studenty přivítali pracovníci například občanského sdružení Amelie, TyfloCentrum Olomouc, Dům seniorů František, Charita Olomouc nebo Maltézská pomoc. V dalších letech se organizátoři plánují obrátit i na instituce, které působí v oblastech, jako je například životní prostředí, kultura nebo sport, aby pokryli širší spektrum poptávaných příležitostí a zapojili více zájemců z dalších fakult univerzity.

Program Dnů dobrovolnictví obsahoval také seminář na téma koncepce Service Learning, vědecké sympozium o výzkumu dobrovolnictví a závěrečnou diskusi nad vznikem prvního Univerzitního centra dobrovolnictví v České republice.

Na semináři přednášející informovali o vyučovací koncepci Service Learning a možnostech jejího zavedení do univerzitního vzdělávání. Service  Learning je možné přeložit jako „učení prostřednictvím služby“. Jedná se o vyučovací i učební strategii, podporující partnerství mezi školami a komunitou. Vychází z principů zážitkového učení. Studenti tedy vykonávají reálně potřebnou službu, přičemž tato služba je součástí učebních osnov. Obsah služby je předem připravený ve spolupráci s místními neziskovými, církevními a společenskými organizacemi nebo samosprávou. V současnosti se realizují tyto programy napříč všemi kontinenty. V České republice zatím nebyl Service Learning v prostředí univerzity vyzkoušen. Seminář vedla Alžběta Brozmanová Gregorová z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, na které už několik let Service Learning realizují. Účastníci diskutovali nad konkrétní možností zavedení této vyučovací koncepce v prostředí Univerzity Palackého v Olomouci.

Program Dnů dobrovolnictví na Univerzitě Palackého obohatilo také vědecké sympozium věnované aktuálním výsledkům výzkumů dobrovolnictví. Účastníkům přednášela Tereza Pospíšilová z Univerzity Karlovy, Alžběta Brozmanová Gregorová z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Gizela Brutovská z Prešovské univerzity v Prešově či zástupkyně organizátora akce Tatiana Matulayová a Pavlína Valouchová z Univerzity Palackého.

Ojedinělý třídenní projekt vyvrcholil diskusním setkáním studentů a akademiků k vytvoření Univerzitního dobrovolnického centra na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Akci doprovázela informační kampaň cílená zejména na studenty všech fakult. Organizátoři propagovali akci zejména přes sociální sítě a další komunikační kanály své univerzity. Celkový dosah informační kampaně odhadují minimálně kolem 36 tisíc příjemců. Byl sdělován nejen obsah a  programová nabídka akce, ale také propagovány organizace, které poskytly dobrovolnické příležitosti.

Cílem Dnů dobrovolnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci byla zároveň snaha zviditelnit přínos studentů pro celé město. „Věřím, že díky těmto univerzitním aktivitám se začne o dobrovolnictví více mluvit a že to bude dobrý základ i pro diskusi o cílené podpoře dobrovolnictví ze strany politiků. Právě to může univerzita výrazně podpořit. Díky výsledkům našich výzkumů dokážeme vybudovat základní argumentaci, která je pro tvorbu politiky důležitá. Zároveň bychom tak mladým lidem mohli umožnit, aby se zapojili do její tvorby,“ doplnila Tatiana Matulayová.