P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

P3 – People, Planet, Profit je obecně prospěšnou společností, která

  • přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost
  • podporuje sociální, společensky prospěšné a zelené podnikání
  • poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy
  • realizuje tematicky zaměřené projekty
  • provozuje www.ceske-socialni-podnikani.cz, což je největší portál o sociálním podnikání v ČR a tématy s tím navázanými.

P3 má rozsáhlé zkušenosti se zapojováním znevýhodněných cílových skupin do procesu sociální a pracovní integrace. Poskytuje podporu jednotlivcům a organizacím v celé ČR, kteří mají zájem o sociální podnikání (jedná se zejména o NNO, sociální podniky a Místní akční skupiny). Opakovaně realizovala projekty s Organizací na pomoc uprchlíkům, v nichž školila cizince a pomáhala jim zorientovat se v legislativní, pracovněprávní a ekonomické problematice včetně přípravy na podnikání.

Druhým významným okruhem činností, jimiž se P3 zabývá, je prosazování společensky odpovědného podnikání a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek na centrální a regionální úrovni. Spolupracuje zejména s MPSV a s Agenturou pro sociální začleňování, ale také s MPO, Magistrátem hl.m. Prahy, Pardubickým krajem, Radou vlády pro neziskové organizace atd. P3 je sama zapojena do partnerských sítí a pomáhá budovat tyto sítě také v regionech.

Petra Francová