Supervize má své místo i v dobrovolnictví

Dobrovolnické centrum funguje pod organizací Ratolest Brno již od roku 2005, Ratolest Brno vyrostla na principech dobrovolnictví, které je nedílnou součástí celé organizace. Poskytujeme zde služby zájemcům o dobrovolnictví a propojujeme je s našimi partnerskými organizacemi, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností – dobrovolnictví probíhá v akreditovaném režimu (akreditace Ministerstva vnitra ČR) a zaměřuje se na pomoc klientům sociálních služeb – naši dobrovolníci se tak podílejí na zkvalitňování života ohrožených dětí, osob se zdravotním postižením a seniorů.

Dobrovolnictví v sociálních službách může přinést pocit radosti a uspokojení ze smysluplné činnosti a prospěšnosti společnosti, získání nových zkušeností, dovedností a informací, navázání nových kontaktů a vztahů, smysluplné trávení volného času, sebepoznání, seberealizaci, možnost nahlédnout „pod pokličku“ sociálních služeb, posun v životních hodnotách či větší vnímavost a citlivost ke svému okolí. Zároveň ale může být dobrovolnictví v sociálních službách velmi psychicky náročné. Klienti sociálních služeb se často potýkají s různými handicapy nebo jejich kombinací – může se jednat o fyzické, mentální či sociální znevýhodnění.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné