Zázrak tří květin pomůže při terapii zaměřené na řešení s dětmi a dospívajícími

Kniha představuje základní principy a metody terapie zaměřené na řešení při práci s dětmi a dospívajícími. Autoři vycházejí z modelu Kidsʼ Skills (vytvořeného finskými terapeuty Benem Furmanem a Tapanim Aholou), jehož metody během své bohaté praxe rozšířili a v mnoha případech originálně vyzkoušeli. Jde o přístup hravý, tvořivý, a místy dokonce absurdní.

Název knihy Zázrak tří květin je obrazným přirovnáním ke třem základním principům této terapie: naděje, spolupráce a tvořivost. V průběhu terapie je tedy cílem těmto „třem květinám pomoci rozkvést“, v některých případech je dokonce nutné nechat květiny nejprve oživnout. A protože jde o terapeutický přístup hravý a tvořivý z proudu „pozitivní psychologie“, i každá kapitola je uvedena nějakým citátem a příběhem z dětských knih, v nichž lze najít inspiraci pro práci s dětmi a snadněji je tak do terapie začlenit. 

Kniha také nabízí seznámení s různými výzkumy, předkládá ukázky terapeutických konverzací, u většiny technik jsou příklady otázek formulovaných pro děti a jinak pro rodiče a zjednodušeně pro menší děti. Na konci většiny kapitol jsou pro inspiraci různé hravé varianty daných technik s využitím různých prostředků komunikace (kresba, stavění figurek, dramatizace, uvědomovací cvičení apod.), náměty, jak s danými postupy pracovat a jak na ně dále navazovat.
 
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., a PhDr. Daniel Žákovský jsou mezinárodně certifikovaní trenéři metody Kidsʼ Skills, lektoři komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení a členové týmu Dalet.
 
 
 
 
Leoš Zatloukal pracuje jako lektor terapeutických a koučovacích výcviků, jako kouč a terapeut, vyučuje terapii, koučování a manažerské dovednosti na UP v Olomouci, FSS a FF MU v Brně, Newton College – soukromé vysoké škole Managementu. Je také autorem četných odborných publikací.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Žákovský je psychoterapeut, supervisor a lektor, certifikovaný Kids’ Skills kouč a trenér, má terapeutickou praxi ve Zlíně a v Kroměříži, zaměřuje se zejména na práci s dětmi a pěstounskými rodinami.