1/2012

Vytváření sítí služeb

5.9.2012 Libor Musil recenzovaný článek

Článek je věnován otázce: „Jak překonávat realizační obtíže, které brání zprostředkovat klientům souběžnou pomoc jiného pomáhajícího pracovníka, a zajistit tak, aby se vyrovnali s obtížemi, které blokují dosažení cíle jejich spolupráce se sociálním pracovníkem?“ Autor u tří aktérů zprostředkování souběžné pomoci – sociálního pracovníka, klienta a dalšího pomáhajícího pracovníka – vymezuje tři typy realizačních potíží: nedostatek představ o účelnosti zprostředkování další pomoci, nedostatek motivace a zábrany v kontaktu. Zobrazit text

5.9.2012 Alice Gojová, Anna Geletičová, Lucie Mastná, Martina Sadivová, Lenka Žembová recenzovaný článek

V článku se pokoušíme odpovědět na otázku: „Čeho lze při řešení problému nedostatku spolupráce mezi obyvateli a majiteli bytového fondu v sociálně vyloučených lokalitách dosáhnout pomocí komunitní práce?“ Pro dosažení cíle charakterizujeme problém nedostatku spolupráce mezi obyvateli a vlastníky bytového fondu a vysvětlujeme hlavní východiska a etapy komunitní práce.Zobrazit text

5.9.2012 Roman Baláž recenzovaný článek

V následujícím textu je diskutováno vhodné využití teorie sítí v rámci sociální práce s cizinci. Autor nejdříve představí teorii sítí, pak vymezuje pole působnosti, cíl a aktivity sociální práce a poté, na základě poznatků aktuálních výzkumů, představuje problémové životní situace cizinců a způsoby jejich zvládání. V závěru nabízí k diskusi představu vhodného využití teorie sítí v sociální práci s cizinci.Zobrazit text

5.9.2012 Eliška Lindovská recenzovaný článek

Text se věnuje práci se sítěmi služeb u lidí bez domova v zahraničí. Článek popisuje dva hlavní modely
způsobu práce s lidmi bez domova, a to model „bydlení především“ a model „bydlení až po přípravě“.Zobrazit text