3/2017

Sociální práce, zdraví a životní styl

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, kolegyně, kolegové a příznivci sociální práce i našeho časopisu, dovolte, abych Vás přivítal na stránkách tohoto čísla a seznámil Vás s tím, co Vám nabízí. Naši čtenáři již vědí, že ač jednotlivá čísla časopisu nejsou monotematická, tak se snažíme o to, aby se každé číslo věnovalo určitému aktuálnímu tématu v sociální práci. Obdobně je tomu i nyní, kdy se setkáváme nad statěmi nebo publicistickými texty explicitně nebo spíše nepřímo zaměřenými na zdraví a zdravý životní styl v kontextech sociální práce.Zobrazit text