2/2019

Vzdělávání v sociální práci

31.3.2019 Milan Schavel recenzovaný článek

Téma vzdelávania v sociálnej práci je stále aktuálna, je dôležité, aby akademické prostredie výrazne reagovalo na potreby meniacej sa praxe. Preto je potešiteľné, že v obsahu čísla je prezentovaných niekoľko inšpirujúcich príspevkov, ktoré môžu byť výzvou pre skvalitnenie vzdelávania v sociálnej práci.Zobrazit text

31.3.2019 Andrej Mátel, Bohuslav Kuzyšin, Milan Schavel recenzovaný článek

Cieľom príspevku je analyzovať teoretické koncepty ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja sociálnych pracovníkov, empiricky overiť reálne skúsenosti slovenských a českých sociálnych pracovníkov s ďalším vzdelávaním a zistiť ich názory na ďalší profesijný rozvoj.Zobrazit text

31.3.2019 Markéta Janíková recenzovaný článek

Cílem příspěvku je zasadit vzdělávání v sociální práci do kontextu vývoje vzdělanostních příležitostí a požadavků trhu práce a komparovat požadavky zaměstnavatelů na sociální pracovníky a oblasti, ve kterých jsou sociální pracovníci v rámci pomaturitního studia vzděláváni. Reaguje vzdělávací kurikulum sociální práce na měnící se společenské podmínky a na současné požadavky trhu práce?Zobrazit text

31.3.2019 Oldřich Matoušek, Kateřina Hejnová recenzovaný článek

Přehledový článek chce ukázat, jak lze využít systematický popis nároků na pracovní pozice sociálních pracovníků (tzv. profesiogramy) jako jeden ze zdrojů pro konstrukci vzdělávacích programů v oblasti terciárního vzdělávání.Zobrazit text

31.3.2019 Martina Černá, Markéta Dubnová, Daniel Hanzl, Vlasta Řezníková recenzovaný článek

Text se zaměřuje na zjištění míry stigmatizace vůči lidem s duševním onemocněním u studentů Vysoké školy polytechnické napříč obory, s důrazem na destigmatizační efekt specifické výuky pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník za účasti peer lektorů.Zobrazit text