Metodik / metodička služeb sociální péče (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů.

Aktuálně obsazujeme ve výběrovém řízení pozici  metodik / metodička služeb sociální péče v odboru sociálních věcí (kód 3282).

Co Vás na této pozici čeká

 • podíl na zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb na území hl. m. Prahy prostřednictvím kontroly kvality sociálních služeb péče, zejména se zaměřením na služby pro seniory
 • poskytování odborné a metodické pomoci poskytovatelům sociálních služeb v oblasti jejich rozvojových aktivit s ohledem na potřeby hl. m. Prahy
 • metodické řízení příspěvkových organizací hl. m. Prahy v oblasti poskytovaní sociálních služeb
 • zpracování metodických pokynů týkajících se standardů kvality sociálních služeb včetně kontroly jejich plnění
 • podíl na přípravě rozpočtu příspěvkových organizací z hlediska personálního zajištění,
 • metodická činnost v oblasti vykazování výkonů přímé péče v sociálních službách
 • podíl na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
 • poskytování poradenství občanům hl. m. Prahy v oblasti využívání sociálních služeb péče
 • poradenství poskytovatelům sociálních služeb péče
 • zpracovávání stanovisek k podnětům ombudsmana ČR v oblasti sociálních služeb
 • zajišťování agendy stížností v oblasti sociálních služeb

Jaké máme požadavky? 

 • VŠ vzdělání
 • znalost související legislativy, zejména znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti
 • samostatnost, zodpovědný přístup

Výhodou

 • praxe v oblasti sociálních služeb
 • znalosti v oblasti rozvoje kvality a transformace sociálních služeb, zejména se zaměřením na seniorskou problematiku
 • znalost souvisejících koncepčních materiálů hl. m. Prahy
 • praxe ve veřejné správě

Zákonné předpoklady: 

Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám nabízíme? 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, základní plat v rozpětí od 22.980 Kč do 33.790 Kč podle započitatelé praxe, osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta)
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 26. 8. 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.