ŘEDITEL/ŘEDITELKA IQ ROMA SERVISU (Brno)

IQ Roma servis, z.s. ( www.iqrs.cz ) poskytuje sociální, poradenské, právní, komunitní, vzdělávací a volnočasové služby sociálně vyloučené komunitě (zejména romské).

Náplň práce:

 • strategické a obsahové řízení organizace,
 • strategické plánování a rozvoj organizace,
 • naplňování stanov, poslání a vize organizace,
 • péče o kulturu a hodnoty organizace (předávání poslání novým pracovníkům, leadership celo-organizačních setkání, teambuilding aj.),
 • reprezentace a zastupování organizace navenek,
 • komunikace a rozvoj vztahů s klíčovými partnery i cílovou skupinou,
 • dohled a spolupráce při přípravě nových projektů,
 • zavádění potřebných inovací, reforem a změn a případné krizové řízení (ad hoc dle potřeby a kontextu),
 • supervize podpůrných činností (sledování výsledků, hospodárnosti, efektivity, fundraising, PR, mediální a advokační činnost atd.),
 • podíl na výběru, vedení, evaluaci a supervizi zaměstnanců, vedení zástupců ředitele/ky a PR organizace,
 • účast v relevantních (i mezinárodních) pracovních skupinách/tematických platformách (systémová spolupráce),
 • úzká spolupráce se členy spolku a kontrolní komisí.

Požadujeme:

 • vnitřní soulad s posláním, cíli a vizí organizace,
 • povědomí o tématech, kterými se IQ Roma servis zabývá a zájem je dlouhodobě reprezentovat a rozvíjet,
 • znalost neziskového prostředí,
 • znalost problematiky sociálních služeb,
 • zkušenost s ekonomickým a personálním řízením,
 • min. 3 roky praxe s vedením lidí a týmů,
 • schopnost vést a motivovat (potenciál lídra),
 • zkušenosti s řízením organizace výhodou,
 • schopnost samostatného strategického uvažování,
 • schopnost se rozhodovat,
 • výborné komunikační schopnosti,
 • výborné organizační schopnosti,
 • znalost NNO prostředí,
 • znalost anglického jazyka min. na komunikační úrovni,
 • občanská a trestní bezúhonnost,
 • znalost romského jazyka výhodou.

Nabízíme:

 • tvořivou i zodpovědnou práci v zavedené neziskové organizaci s dobrým jménem,
 • přátelské a podnětné pracovní prostředí,
 • samostatnou kancelář na Vranovské 45 v Brně a dobré technické vybavení,
 • prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj,
 • možnost individuálního vzdělávání a supervizí,
 • flexibilní pracovní dobu,
 • možnost být součástí pozitivní změny a dopadu na situaci Romů v ČR.

Nástup:

 • dohodou (možný ihned)
 • Úvazek: 1,0, smlouva na dobu určitou (následně je možnost na dobu neurčitou)
 • Místo výkonu práce: Brno

Zájemci mohou zasílat podklady, které jsou podmínkou pro zařazení do výběrového řízení elektronicky do 6. 5. 2024 na e-mail iqrs@iqrs.cz, do předmětu uveďte „VŘ_ředitel/ka“.

Povinné přílohy:

1.) profesní CV s kontakty na dvě osoby, které o Vás poskytnou reference,

2.) motivační dopis vč.:

 • autenticky popište Váš zájem, vnitřní soulad s vizí a posláním IQ Roma servisu,
 • popište, kterým směrem (obsah práce, principy, priority) by se měl IQ Roma servis v následujících 5 letech ubírat,
 • uveďte, které projekty nebo oblasti práce (max. 5) IQRS považujete za nejdůležitější a proč.

Vybraní uchazeči budou telefonicky kontaktováni s přesným termínem ústního kola VŘ. IQ Roma servis, z. s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace. Zaslané materiály se nevrací.