Sociální pracovník (Brno)

Magistrát města Brna přijme na funkční místo úředníka / úřednice v pracovním poměru na dobu určitou do 31. 03. 2022 Sociálního pracovníka s místem výkonu práce na pracovišti Magistrátu města Brna.

Inzerát č. 081/2020

Charakteristika pozice:

Podílí se na realizaci projektu Kontaktní místo pro bydlení v Brně (dále jen KMB) financovaného
z Operačního programu Zaměstnanost na pozici sociální pracovník. Poskytuje základní a odborné sociální poradenství v souvislosti s oblastí bydlení. Zajišťuje prvotní posouzení situace zájemce o službu, na jejímž základě poskytuje přímou podporu nebo síťuje na další pracovníky nebo služby dle potřeb podpořené osoby. Zpracovává přehled možností bydlení a průběžně jej aktualizuje, vede databázi klientských případů. Průběžně se vzdělává a rozšiřuje své znalosti, účastní se supervize. Pravidelně komunikuje s metodickým vedoucím KMB a informuje jej o stavu klientských případů, spolupracuje s dalšími členy realizačního týmu.

Bližší informace o druhu práce podá:

 • JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB, tel.: 542 173 220.

Platové podmínky:

 • platová třída 10 – základní platový tarif od 21.260,- Kč do 31.240,- dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.

Termín nástupu:

 • dle dohody, možno ihned po ukončení výběrového řízení.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 •  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, splňující požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k sociální oblasti:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 89/2006 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • schopnost jednat s lidmi, časová flexibilita, zodpovědnost, schopnost rychlého rozhodování, odolnost vůči stresu,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet).

Dále výhodou:

 •  znalost problematiky sociálního vyloučení,
 • znalost světového jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština).

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
 • závodní stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

K přihlášce je nutné připojit :

 • profesní životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku s příslušnými doklady předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem inzerátu do 07. 07. 2020 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Další informace a tiskopisy jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

e-mail: stanoev.martin@brno.cz
web: https://www.brno.cz/no_cache/obcan/volnamistaavyberovarizeni/volna-mista-magistrat/