Sociální pracovník – metodik, MÚ Orlová

Tajemnice Městského úřadu Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Sociální pracovník – metodik

Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Místo a doba výkonu práce: město Orlová, doba neurčitá,

zkrácený pracovní úvazek 0,5

Druh práce: metodická činnost v rámci poskytování sociálních služeb, praxe v sociální oblasti min. 2 roky

Sociální Práce Ostrava: Lhůta pro podání přihlášky: 22.11.2012 do 13,30 hod.
Předpokládaný nástup: 1.1.2013

e-mail: dagmar.vankova@muor.cz
web: http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=prace&i=9112592