Sociální pracovník OSPOD (Boskovice)

 
Město Boskovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka na úseku sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí (terénní sociální pracovník).
 
Kvalifikační požadavky:
  • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo
  • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

Více informací naleznete v odkazu níže.

e-mail: veronika.ksicova@boskovice.cz
web: https://www.boskovice.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=832&id_ktg=1480&n=nabidka%2Dvolnych%2Dpracovnich%2Dmist