Sociální pracovník s mládeží (Praha – Žižkov)

Klub Beztíže hledá sociálního pracovníka pro práci z dětmi a mládeží.
 
Klub Beztíže nabízí dětem a mládeži ve věku 11-21 let zábavu, podporu a pomoc v jejich každodenním životě i při zvládání obtížných situací. Otevřeno máme každý den od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin. Služby využívají zejména dospívající ze Žižkova, z nichž někteří jsou ohroženi sociálním vyloučením či dalšími rizikovými faktory. Přijít k nám mohou bez registrace, docházky a poplatků.
 
Pracujeme na rozhraní sociální práce, sociální pedagogiky, poradenství a prevence. Podstatou naší profese je odborná kontaktní práce s klienty a poskytování služeb jako je informační servis, krizová intervence, poradenství, doprovod či motivační rozhovor. Klientům nabízíme možnost seberealizace, využívání volnočasového vybavení, kontakt s vrstevníky a pracovníky. Aktivně spolupracujeme s dalšími otevřenými a nízkoprahovými kluby.
 
Předpokládá schopnosti, zkušenosti, osobní zralost a nasazení pro práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže.
 
Náplň práce:
kontaktní práce s klienty na klubu, sociální a sociálně-pedagogická práce
podíl na týmových projektech a úkolech (metodika, výjezdové akce, volnočasové akce, PR, FR) 
účast na vzdělávání (kurzy, supervize, intervize, exkurze ad.)
0,2 – 0,6 pracovního úvazku (dle domluvy)
pozice sociální pracovník – kontaktní pracovník klubu
 
Požadujeme:
spolehlivost a zodpovědnost
zkušenosti, dovednosti a motivaci pro práci s rizikovou mládeží a ohroženými sociálními skupinami
dobré komunikační schopnosti
vzdělání požadované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
schopnost týmové i samostatné práce
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro práci s dětmi
časovou dispozici pro 2 – 3 odpolední služby týdně
motivaci pro další vzdělávání a rozvoj
zájem a předpoklady pro dlouhodobou spolupráci 
 
Uvítáme:
zkušenosti a chuť podílet se na FR či PR
pracovní zkušenost z některého nízkoprahového klubu či lektorování programů primární prevence
znalosti z oboru sociální práce, prevence, pedagogika, etopedie, romistika, psychologie, sociologie
pohybové, umělecké a další dovednosti
 
Nabízíme:
smysluplnou a užitečnou práci v profesionálním prostředí
dynamickou práci se zajímavou cílovou skupinou
podíl na rozvoji Beztíže 
sdílení odborného know how
možnost seberealizace a rozvoje
zajímavou životní zkušenost
tarifní platové ohodnocení s možnými odměnami
klouzavá pracovní doba
možnost využít výrazných slev na kurzy a akce v DDM Ulita
 
V případě zájmu zašlete výhradně na adresu beztize@seznam.cz nejpozději do 11.8.2013:
1. svůj životopis s přiloženou fotografií
2. stručný motivační dopis
3. telefonní kontakt
email označte v řádku Předmět slovem „KLUB“ 
 
Adresa: Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3, 130 00
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Klumpar, tel: 271 771 025, mail: beztize@seznam.cz

e-mail:
web: www: http://beztize.ulita.cz/