Sociální pracovník SPOD (Písek)

Tajemnice Městského úřadu Písek vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo úředníka odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek.

Hlavním předmětem činnosti bude výkon správních činností na odboru sociálních věcí , zejména na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Více viz. http://www.mesto-pisek.cz//img/soubory/dokument22232.pdf

e-mail: michaela.baslerova@mupisek.cz
web: http://www.mesto-pisek.cz/