Sociální pracovník v Domově pro Seniory (Ostrava)

Příspěvková organizace Domov Korýtko v Ostravě-Zábřehu hledá sociálního pracovníka.

Vzdělání: VOŠ sociální nebo VŠ podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – podmínkou! Střední škola sociálně právní jako nástavbové studium nestačí. Vzdělání jiného směru nebude vůbec akceptováno.

Praxe se seniory vhodná, není podmínkou. Požadujeme znalost sociálně právních předpisů a standardů kvality sociálních služeb, dovednost práce na PC, komunikační schopnosti, empatii, schopnost zvládat stres, asertivita.

Jedná se o přímou práci s uživateli služby individuelně nebo skupinově – spočívá v řešení sociálně právních problémů, pomoci při adaptaci na nové prostředí, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, terénní sociální šetření. Metodické vedení pracovníků v sociálních službách v oblasti individuálních plánů, plánování sociální služby. Administrativní práce.

Žádosti, životopisy a motivační dopisy (na tyto bude kladen velký důraz) zasílejte zásadně na e-mail: info@domovkorytko.cz, NE OSOBNĚ!!! Uzávěrka přihlášek je 7.2.2013. Uchazeči, kteří budou vybráni do 2. kola výběrového řízení budou telefonicky kontaktováni 13.2.2013. Druhé kolo výběrového řízení (ústní pohovor) se uskuteční 19.2.2013. Předem děkujeme všem za projevený zájem pracovat u naší organizace.

Trestní bezúhonnost

Domov Korýtko, příspěvková organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů. Poskytnutím svých osobních údajů v životopise dávají uchazeči domovu souhlas s jejich správou ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přihlášky zaslané do výběrového řízení se uchazečům nevracejí (zůstávají uloženy v domově a ve lhůtách stanovených zákonem jsou skartovány).

e-mail:
web: http://www.domovkorytko.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=171