Specialista / specialistka financování z ESF (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje na dobu určitou pracovní místo specialista / specialistka financování z ESF v odboru sociálních věcí (kód 0309).

Úplné oznámení naleznete na úřední desce nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html.

Stručná náplň práce:

 • formulování a zpracování projektových záměrů a realizace souvisejících projektů v sociální oblasti
 • koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací, plněním vzniklých závazků a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory
 • stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpory
 • komplexní metodická a koordinační činnost v oblasti financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Praha – pól růstu a případně dalších vyhlášených programů
 • spolupráce při zajišťování finančních zdrojů k rozvoji sociálních služeb hl. města Prahy
 • zodpovědnost za formulaci, monitorování a realizaci projektů, zajištění monitorovacích, přehledových a evaluačních zpráv pro řídící orgány
 • kontrola realizace projektů jak z věcného tak finančního hlediska
 • zpracování návrhů systémových projektů financovaných z fondů EU pro oblast sociálních služeb se zaměřením na naplnění cílů a obsahů projektů

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost

Požadavky

 • VŠ vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost problematiky projektů financovaných z EU
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (zejména MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet)
 • komunikační schopnosti, včetně vyjadřovacích schopností v písemném i mluveném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

Nabízíme

 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu realizace projektů (nejdéle do konce roku 2022)
 • odměňování v platové třídě 11 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příl. 1), osobní ohodnocení po zapracování
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • místo výkonu práce a pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitový systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, dvě dětské skupiny pro děti zaměstnanců a řadu dalších zajímavých benefitů

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce prosím zasílejte do 22. června 2021 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou – specialista / specialistka financování z ESF /SOV/DU/0309/VM21/21/Se“

Úplné oznámení naleznete na úřední desce nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html.