Specialista / specialistka prevence na dobu určitou (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici specialista / specialistka prevence v odboru sociálních věcí  na dobu určitou.

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP

Jaká bude Vaše náplň práce

 • stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů v oblasti protidrogové prevence
 • zajišťování koncepční, metodické, analytické činnosti na úseku protidrogové politiky ve vztahu k městským částem hl. m. Prahy
 • tvorba koncepčních a analytických materiálů a studií v oblasti protidrogové prevence a adiktologických služeb
 • poskytování metodické pomoci a podpory organizacím působícími v síti adiktologických služeb
 • poskytování odborné a metodické pomoci protidrogovým koordinátorům městských částí
 • příprava a realizace vzdělávacích akcí v oblasti protidrogové prevence

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • obecná znalost procesu poskytování dotací z veřejných rozpočtů
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)

Výhodou

 • zkušenosti v oblasti dotačních řízení
 • znalost fungování veřejné správy, zejména v oblasti samosprávy

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pracovní poměr na dobu určitou
 • možnost občasné práce z domova
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Více informací o odměňování, dalších pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech naleznete na našich kariérních stránkách 

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce a motivačním dopisem prosím zasílejte do 23. listopadu 2022 na adresu kariera.magistrat@praha.eu.

Do předmětu zprávy uveďte: Volné místo – specialista/specialistka prevence/SOV/3290/VM46/22/Se

Další volné pozice na odboru sociálních věcí   naleznete na úřední desce Magistrátu hl.města Prahy