Terénní pracovník OSPOD (Praha)

 
Městská část Praha 11, hledá pracovníka na obsazení pracovního místa terénní sociální pracovník/ce pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví na dobu určitou.
 
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: terénní sociální pracovník/ce
Platové zařazení: 10. platová třída
 
Požadavky na uchazeče:
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • požadované vzdělání: – vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání požadovaný obor, zaměření: – sociálně právní zaměření nebo zaměření na obor sociální pedagogika, speciální pedagogika, apod.
 • vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí
 • praxe v oboru a znalost příslušné legislativy výhodou
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • spolehlivost, pečlivost, samostatnost
 • citlivý a aktivní přístup k práci s klienty
 • velmi dobrá znalost práce na PC a kancelářského balíku MS (Word, Excel, Outlook)
 • psychická odolnost

Přihlášku do výběrového řízení společně s kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 23. 02. 2017 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa: Úřad městské části Praha 11 personální oddělení Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 “Výběrové řízení – pozice terénní sociální pracovník/ce pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví na dobu určitou“.

e-mail: pristasovao@praha11.cz
web: https://www.praha11.cz/cs/volna-mista.html