Vedoucí střediska Stopa Čápa v Hradci Králové

Občanské sdružení Salinger v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na pozici “Vedoucí střediska Stopa čápa”

Nabízíme:
– zajímavou a tvořivou práci v sociální oblasti
– možnost dalšího odborného růstu a profesního rozvoje
– práci pod týmovou i individuální supervizí
– možnost uplatnění svých zkušeností v dynamicky se rozvíjející organizaci


Uvítáme:
– zkušenosti s prací v neziskovém sektoru
– zkušenosti s prací ve službách sociální prevence
– zkušenosti s vedením týmu lidí (vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska apod.)


Požadujeme:
– odborná způsobilost dle Zákona o soc. službách č.108/2006 Sb.,
§ 110, odstavec 4 písmeno b) c)
– aktivní znalost standardů kvality sociálních služeb, zákona o sociálních službách, zákona o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže
– řidičský průkaz skupiny B
– praxe minimálně 2 roky v oboru
– trestní bezúhonnost


Místo výkonu práce: Hradec Králové


Stručná charakteristika pracovního místa: pracovník odpovídá za koncepci střediska, naplnění veřejného závazku. Odpovídá za kvalitu a rozvoj poskytovaných služeb, podílí se na přípravě žádostí do grantových soutěží a vede tým lidí.


Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
Strukturovaný životopis (osnovu možno stáhnout na www.salinger.cz) s prohlášením: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení Občanského sdružení Salinger.“
motivační dopis týkající se tématu: „Můj přínos pro Občanské sdružení Salinger a středisko Stopa čápa“ – v rozsahu 1 A4

– Kopie dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání
– Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, možno stáhnout na www.salinger.cz, popř. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců


Přihlášky zasílejte do 14. 12. 2012 na reditel@salinger.cz, nebo na adresu Občanské sdružení Salinger, Gočárova třída 760, 500 02 Hradec Králové.
První kolo výběrového řízení proběhne na základě životopisů a motivačních dopisů.
Termín ústního výběrového řízení: 19. 12. 2012


Kontakt:
Mgr. Iva Rosíková
ředitelka sdružení
Občanské sdružení Salinger
Gočárova třída 760, 500 02 Hradec Králové 02
info@salinger.cz, www.salinger.cz
tel: 495 267 249

e-mail: reditel@salinger.cz
web: http://www.salinger.cz/