Byly uděleny ceny kvality v sociální péči za rok 2017

9. listopadu 2017 se již podvanácté předávalo ocenění Cena kvality v sociální péči, soutěž o nejkvalitnější poskytovatele sociálních služeb České republiky. V sídle Senátu Parlamentu České republiky, ve Valdštejnském paláci, se za účasti senátorek Milady Emmerové, Zuzany Baudyšové, Emílie Třískové a Jiřího Voseckého, náměstka ministryně práce a sociálních věcí pověřeným řízením sekce pro sociální a rodinnou politiku Martina Kučery a mnoha dalších významných hostů, udělilo ocenění, které má, jak doufáme, význam nejen pro přímé účastníky, ale pro celý sektor sociálních služeb. Záštitu opět převzala první dáma, paní Ivana Zemanová.

Projekt se snaží přispět ke zvýšení společenské prestiže a uznání profesí spojených se sociálními službami a zároveň poděkovat v  důstojném prostředí Senátu ČR profesionálům z  oboru, a to nejen z řad managementu. Děkujeme za všechny nominace, které byly do redakce vyhlašovatele, časopisu Péče o seniory, doručeny. Garantka projektu a  vydavatelka Péče o  seniory, dříve Ošetřovatelské péče, MUDr. Gianna Conti Bradáčová, MBA, společně s předsedou Rady kvality ČR Robertem Szurmanem po skončení 12. ročníku vyhlásili 13. ročník – již nyní můžete přemýšlet, koho nominujete tentokrát! Z více než 100 nominací byli jako nejlepší v  roce 2017 oceněni následující poskytovatelé sociálních služeb:

Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory – pobytové služby

Cena kvality: Sociální služby Lanškroun, Domov se zvláštním režimem

U tohoto zařízení byla hodnocena služba, která reagovala na rostoucí poptávku na speciální péči pro stále rostoucí počet seniorů s různými formami demence, především s Alzheimerovou nemocí.

Domov je doslova nabitý pozitivní energií. Uživatel je zde v centru dění. O velmi individualizovaném prostředí svědčí fakt, že doslova celé oddělení se zvláštním režimem je jednou velkou tréningově aktivizační výzvou, která nenechá na pokoji ani jednoho seniora.

Po stěnách nenajdete pasivní výzdobu, všude jsou hry, hlavolamy a drobné praktické vynálezy, mnohokrát z vlastní dílny, které neustále trénují paměť. Na reminiscenci je zde pohlíženo ne jako na úkol pro pracovníky, ale jako na zcela přirozené prostředí, které za jakýchkoli okolností podporuje uživatele. I volno časové aktivity jsou zde vykonávány s respektem k přirozeným zájmům žen i mužů.  Vznikají zde čaje,  marmelády i likéry podle původních receptur, na které byli uživatelé zvyklí. Znalost historie a biografie každého klienta je zde samozřejmá pro všechny pracovníky.

Čestné uznání: Domov pro seniory Rokytnice nad Jizerou

Zařízení uprostřed hornaté krajiny patří k důležitým pilířům místního komunitního plánování. V regionu s vyšší mírou nezaměstnanosti a odlivem mladé generace je velmi důležité. Uživatelé jsou zde velmi respektováni, excelentně funguje soužití a společenský život. Zařízení zapojuje mladou generaci odborníků, ze kterých si následně vybírá kolegy, pracují s odborníky. Dvakrát ročně zapojují celou místní komunitu do tradičního bálu spojeného s výrobou Sejkoráků, místní bramborové speciality pečené na špeku!  

Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory –  terénní služby

Cena kvality: Pečovatelská služba Centra sociálních služeb naděje Broumov

Pečovatelská služba je doslova největším překvapením tohoto roku. V menším městě na okraji republiky, daleko od ministerských i krajských direktiv, v prostředí, kde se mnoho lidí zná, je tato služba poskytována na úrovni špičkového řídícího centra kalifornské počítačové firmy. Kolektiv pracovníků fungující jako namazané soukolí, nulová fluktuace, služba, kde velmi obvyklé je směřování uživatelů nejdřív k dostupným komerčním službám a až pak profesionální poskytování sociálních služeb. Služba, kde je garantovaná  nabídka služeb, kde jsou služby přehledně systematizovány do „balíků“. Také je to služba, která zpětně hodnotí vhodnost a bezpečí poskytování. Služba, kde se  ví o zájemci o službu již od prvního, častokrát ještě neformálního kontaktu a kde se díky tomu dá s předstihem predikovat obsazenost i nároky na personál. Služba budoucnosti, jakou bychom pro své rodinné příslušníky rádi viděli v celé republice.

Čestné uznání: Pečovatelská služba města Rokytnice v Orlických Horách

Kouzlo projektu Cena kvality je nejen v rozpoznání velkého lidského potenciálu jako základní substance kvality, ale i v její rozmanitosti. Nositelem Čestného uznání je služba svým rozměrem malinká. Poskytují ji pouze tři pečovatelky, o to intenzivněji a s velkým entuziazmem pracují a pečují o necelou třicítku svých uživatelů, v prostředí se silnou vazbou na víru, mnoha rodinnými tradicemi, kde se uživatelé dostávají do péče, až selhává rodina. Sympatická paní vedoucí a její dvě energické kolegyně si poradí s mnoha potížemi, například bariérovými obytnými domy, které doslova vězní seniory. Přesto jim vše

Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Cena kvality: Rodinné integrační centrum, Pardubice

Ve službách poskytovaných rodinám s diagnózou některé z forem autismu je profesionalita alfou a omegou celé práce. Rodiny častokrát nevědí, jak si nastavit komunikaci s dítětem. Pro edukaci rodin je nutná  erudovanost a řada praktických zkušeností. Aby však bylo možné službu efektivně poskytovat, na to je třeba odborníky především v oblasti managementu. V této službě se pojí excelentní fundraisingové, komunikační, public relations a osvětové dovednosti spolu s charismatickou osobností. Není bez zajímavosti, že jen za poslední dva roky se znásobil obrat  i objem poskytovaných služeb. Hodnotitelé vysoce oceňují návodnost a kreativitu, se kterou přistupují k edukaci běžných aktivit u dětí i široké propojení s regionem a jinými službami.  Velký je i přínos k celoměstské osvětě o tomto onemocnění.

Čestné uznání: Diakonie ČCE, Středisko Valašské Meziříčí, Sociální rehabilitace Krok

Nesmírně lidsky zaměřená mladá sociální služba, která v celém spektru služeb poskytovaných Diakonií nejen našla své místo, ale stala se pro mnohé uživatele nepostradatelnou. Celý kolektiv se zaměřuje na důslednou individualizaci aktivit. Pro mnohé osoby se zdravotním postižením je začleňování do normálního světa velmi náročné. Proměnlivá a jednoznačně potřebami uživatele řízená služba jim existenci v běžném prostředí dokáže nesmírně ulehčit. Hodnotitelé vysoce oceňují souhru kolektivu a entuziazmus, se kterým je služba poskytována.

Osobnost roku sociálních služeb

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Dvůr Králové nad Labem

Osobností roku 2017 v sociálních službách se letos stává dáma skromná, ale svou prací již pevně zakotvená v oblasti sociálních služeb. Ve svém regionu je nejen uznávanou manažerkou sociálních služeb, a to nejen pečovatelské služby, kterou již mnoho let velmi úspěšně a vysoce profesionálně řídí, ale i mnoha postupně rozšiřujících se služeb, například noclehárny, komplexních azylových služeb i nově tvořeného projektu sociálního bydlení pro osoby v mimořádné situaci.

Takových manažerů ale v České republice není málo. To, co tuhle dámu staví do světel pozornosti, je především její nezdolný entuziazmus, který ji přirozené dovedl k dalšímu poslání- předávání znalostí a zkušeností ostatním. Stala se uznávanou lektorkou na téma pečovatelských služeb, individuálního plánování, problematiky demence ve stáří. Její profesionální zkušenosti zúročuje dodnes i v publikační činnosti, například Pečovatelská služba a individuální plánování, vydaná ve vydavatelství GRADA, nebo Zvládání problémových situací .

Cena sympatie

Anna Mrkvičková – všeobecná sestra, Domov pro osoby se zdrav. postižením Osek

V zařízení pracuje již úctyhodnou řádku let, až se tomu snad ani nedá věřit – 47 let! Její zkušenosti jsou pokladem pro generace mladších pracovníků, kterým vždy ráda poradí. Je rozvážná, klidná a velmi empatická. Díky svým zkušenostem dokáže řešit problémy i obtížně komunikujících klientů.

František Frančík, vedoucí Přímé péče, Centrin CZ s.r.o.

Pracuje na střední manažerské úrovni jako vedoucí přímé péče. Kromě manažerských povinností a denní rutiny se věnuje i fotografování všech akcí a tím  i dokumentování života domova seniorů. Uživateli je velmi oblíbený, blaho uživatelů je pro něj na prvním místě. Jeho osobním snem je vybudovat útulek pro zvířata.

Bc. Beáta Hovorková, vedoucí PS CSS, Naděje Broumov

Paní vedoucí stojí za precizním až puntičkářsky detailním stylem manažerského řízení, kde nechybí odpověď na mnohé problémy sociálních služeb, kde mají prostor lidé, ale kde nechybí argumenty, čísla, data a fakta, díky kterým je možné kontinuálně zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.  Dáma, která ve volném čase chová a krmí vše zvířecí kolem, která ráda cestuje, a ze které přímo vyzařuje energie a životní vyrovnanost.

Ladislav Patloka, pracovní asistent, Židovská obec v Praze

Muž, o němž by se dalo říct, že je „matador“ sociálních služeb“. Pracuje již mnoho let na pozici pracovního asistenta. Přesto, že je to náročná a málo doceněná specializovaná profese, oceněný si v ní počíná s vysokou mírou profesionality, empaticky a velmi citlivě dokáže motivovat své klienty. Je pro ně autoritou. U kolegů boduje svou spolehlivostí i flexibilitou.

Jaroslava Puntová, vedoucí Denního dětského rehabilitačního stacionáře, MSSS Most

Paní vedoucí  je zcela z jiného druhu sociálních služeb. Celý život totiž dělá s dětmi. Je zapálenou inovátorkou a neustále vymýšlí nové cesty, jak zlepšit životní prostředí dětí se zdravotním postižením v nemocnicích, jak jim najít pěstounské rodiny, autizmu se věnovala v době, kdy mnozí z nás tuto diagnózu ani neznali. Oceněná je také zapálenou propagátorkou všech projektů, které dětem vytváří nové zážitky. Svojí fundraisingovou pílí získala pro tyto aktivity nemalé prostředky. Na Mostecku, kde působí, se angažuje i v odborných komisí a poradních orgánů.

Ing. Milan Minář, ředitel Sociálních služeb města Lanškroun

Ceny sympatie jsou především rezervovány pro řadové pracovníky sociálních služeb, abychom ukázali na jejich výjimečnost a nepostradatelnost v kolektivu. I přesto, že se jedná tentokrát o řídícího pracovníka, rozhodla se porota ocenit jeho neutichající nadšení. Mohli bychom vyzvedávat jeho řídící a manažerské schopnosti, které jeho zařízení dovedli k mnoha oceněním, ale zaujala nás především hravost, se kterou nadchne pro velké výzvy svůj kolektiv. Jen namátkově uvedeme stavbu jezírka před domovem.

Mgr. Miroslava Kouřilová, vedoucí Sociálně zdravotního úseku DD Strážnice

Jižní Morava, ve které se nachází zařízení domov pro seniory, je známá svým osobitým folklorem i dodržováním tradic. Nejinak je tomu i v tomto zařízení. Pracovnice, kterou oceňujeme Cenou sympatie, je milou duší celého domova. I když má jako vedoucí mnoho povinností se sociálně zdravotním úsekem, vždy si najde čas na uživatele. Ti jsou pro ní na prvním místě. Cenu sympatie od nás mimo jiné získává i za to, že se ujímá i velmi netypických povinností, například zkracování zubů králíkům v zařízení. Víme o ní také, že je jednou v místních „čarodějnic“, i když to bychom o této elegantní dámě v žádném případě neřekli.

text: redakce časopisu Péče o seniory
foto: Tran Son Tung