Od alkoholu sušíme celý rok

Měsíc únor je časem, kdy si každý z nás může vyzkoušet jaké to je nepít. Zkusit si plánovanou očistu od alkoholu. Vychutnat si oblíbené jídlo bez alkoholu, setkání s přáteli bez alkoholu, zvládnout náročné momenty bez alkoholu.

Armáda spásy letos poprvé otevřela virtuální NEhospodu u Suchánků a zaměřila tak svou pozornost na službu následné péče Dům pod Svahem v Havířově, která pomáhá mužům závislým na alkoholu vrátit se zpět do plnohodnotného běžného života. Život v abstinenci je celoživotní vědomá práce a klienti, se kterými pracujeme, jsou živoucím důkazem toho, že je to sice těžká cesta, ale uskutečnitelná. Tito muži s podporou komplexního terapeutického programu upevňují každým dnem svou abstinenci a učí se zvládat nároky běžného života bez „přítele“ alkoholu. Jde pouze o zdánlivého přítele, který si nevybírá v životech lidí podle toho, jestli jde o úspěšného podnikatele či krále podsvětí. Nejraději přebírá kontrolu, ničí a krade. Klienti si zde vydobývají zpět kontrolu nad svým životem bezpečným trávením volného času, obnovováním pracovních návyků, splácením dluhů, získáváním nových přátelských vztahů a v neposlední řadě získáním vlastního bydlení.

NEhospoda u Suchánků nabízí lidem možnost nahlédnout do života klientů a finančně podpořit tuto službu, která poznala, jak může být sušení v životě člověka důležité.

 Lucie Pálková,
vedoucí služeb následné péče, Armáda spásy v České republice, z.s.