Rodiče zdravotně postižených dětí zažívají místo euforie z příchodu dítěte stres z častých vyšetření a obavy z budoucnosti. Pomoci má mezioborová spolupráce odborníků

Vaše dítě není v pořádku. Tuto větu nechce slyšet žádný rodič. Bohužel ne všichni mají to štěstí, že se jim narodí zdravé miminko. Po vyslechnutí nemilosrdné informace následuje série nekonečných vyšetření a odborných konzultací, což bývá pro rodiny velmi stresující. Rodiče se navíc složitě orientují ve velkém množství odborných informací. Místo očekávané euforie a radosti z příchodu dítěte prožívají smutek, úzkost, strach o život svého dítěte, obavu z budoucnosti i sociální izolaci. Nezřídka se dostaví hmotná nouze a řada těchto rodin se následně rozpadá. Pomoci má průlomový projekt s názvem „Tým okolo dítěte“, který spojuje odborníky z resortů zdravotnictví, školství a sociální péče a nutí je usednout k jednomu stolu společně s rodiči dítě. Jako první ho v tuzemských podmínkách začalo realizovat Středisko rané péče EDUCO Zlín.

Místo toho, aby si rodiče užívali svého dítěte, neustále cestují pro vyšetřeních. Pro tyto rodiny je pak velmi složité nastavit režim a budovat vzájemnou vazbu. Časté návštěvy pediatra, psychologa, logopeda, neurologa, fyzioterapeuta a dalších potřebných odborníků jsou pro ně velmi zatěžující a stresující. Ačkoliv v tuzemských podmínkách mohou rodiny čerpat pomoc v podobě sociální služby rané péče, možností usnadnění jejich života eliminací častých konzultací mnoho není.  Zatím není obvyklé, aby měl rodič možnost setkat se s odborníky z resortů školství, zdravotnictví i sociálních služeb u jednoho stolu. Našli jsme řešení v podobě projektu Tým okolo dítěte (TOD), který realizujeme od roku 2017. Inspirovali nás zahraniční kolegové z Velké Británie. Spočívá ve společném setkávání odborníků pečujících o zdravotně postižené dítě s jeho rodiči. Své potřeby a obavy mohou tak konzultovat se všemi současně. Vzniká tak srozumitelný plán pomoci. Rodiny mají více času na sebe,“ vysvětlila ředitelka Střediska rané péče EDUCO Zlín Dagmar Machová.

Rodiče, kteří se s metodou TOD již setkali, si pochvalují její velký přínos. „Mám málo času na to být jen matkou svého dítěte. Neustále jezdím mezi jednotlivými odborníky a kvůli nepropojenému systému jsem v roli toho, kdo předává odborníkům informace, kterým ani já sama někdy nerozumím. Je to velmi stresující. Až při setkání Týmu okolo dítěte se mi trochu ulevilo, protože si jednotliví odborníci sdělili informace mezi sebou a já jsem mohla zůstat „jen“ rodičem. Je mi líto, že tady tato metoda nebyla dřív,“ uvedla maminka malého Matyáška, která již prošla metodou Tým okolo dítěte.

Také maminka malého Honzíka, která se setkání týmu odborníků již zúčastnila si nové možnosti pomoci pochvaluje. „Ze setkání Týmu okolo dítěte jsem si odnesla ucelenější představu toho, co mám se svým synem dělat, což mě uklidnilo. Bylo bezvadné slyšet celistvé informace u jednoho stolu od všech odborníků, ke kterým chodíme,“ poznamenala po setkání týmu maminka.

Animovaný spot popisuje přínos projektu Tým okolo dítěte

EDUCO se jako průkopník metody TOD v České republice rozhodlo principy mezioborové spolupráce předat i ostatním tuzemským organizacím poskytujícím ranou péči. Ve dnech 12. – 13. 4. 2019 proto uspořádalo mezinárodní workshop „Na společné cestě“, který přilákal stovku českých i zahraničních účastníků. Přítomni byli i zástupci Zlínského kraje, Statutárního města Zlín, Masarykovi univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci.

Účastníci si obsah workshopu velmi pochvalovali. „Přednášky pro mě byly velkým přínosem. Děkuji za možnost účastnit se workshopu o metodě Tým okolo dítěte,“ sdělila Dana Štěrbová, vedoucí rané péče v Diakonii ČCE.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. poskytuje péči rodinám s dětmi se zdravotním postižením (od narození do 7 let věku dítěte) již 14 let. Jedná se o bezplatnou terénní sociální službu.  EDUCO poskytuje v současné době odbornou podporu 110 rodinám ve Zlínském kraji. Svou pozornost věnuje dětem s autismem, s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo dětem předčasně narozeným.

Více informací o Středisku rané péče EDUCO Zlín z. s. je k dispozici na www.ranapecezlin.cz

 

Lucie Trubelíková,

Fundraising a PR