K posílení paměti i vztahů poslouží Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti

Vzpomínka je jediný ráj, ze kterého nemůžeme být vyhnáni – praví jedno přísloví. Pro mnoho starých lidí jsou pěkné vzpomínky to jediné, co je drží při životě. Vzpomínky jsou důležité pro každého z nás, protože se týkají našeho života, naší identity, našich pout k místům i lidem. Dáme-li příležitost těm starším mezi námi, aby vzpomínali, dozvíme se mnoho zajímavého. A také najdeme společnou řeč. A k tomu dopomůže nová kniha Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti.

Autorky Klára Dvořáková a Klára Cingrošová originálně kombinují procvičování kognitivních funkcí se vzpomínáním. Zaměřily se na vlastivědné téma, které je u seniorů velmi oblíbené a snadněji navodí vlastní příjemné vzpomínky. Kniha je využitelná jak v individuální, tak ve skupinové práci se seniory, je možné ji přizpůsobit jejich individuálním potřebám. Sestavena je tak, aby byla praktická a nevyžadovala další větší přípravy. Součástí témat jsou i Správné odpovědi a Doplňující informace. Kniha je interaktivní, otázkami a náměty nenásilně vybízí k hovoru, naslouchání i sdílení zážitků a zajímavostí. Na knize je patrné, že autorky využívají zkušenosti z vlastní praxe a inspirace z projektů Reminiscenčního centra.

Více informací o knize naleznete na webových stránkách Portálu.